Start med å ta inn de viktige
sakene i partiprogrammet

Valgkampen er i gang og i forrige Svalbardposten utfordrer Svalbard Høyres Kjetil Figenschou Svalbard Venstre og især undertegnede til å jobbe for å hindre ytterligere restriksjoner i Svalbardnaturen.

Enig i at naturen må tas vare på: Aunevik svarer på Svalbard Høyre's utfordring i avis nr. 8.
Enig i at naturen må tas vare på: Aunevik svarer på Svalbard Høyre's utfordring i avis nr. 8.
Publisert

Jeg er selvfølgelig enig i det gode liberale prinsippet om at nye regler og forbud kun innføres når det er strengt nødvendig. Sysselmannens høring nå oppfatter jeg som et forsøk på å skape en form for forutsigbarhet som åpner for en styrt ferdsel på sjøisen, fremfor permanent stenging av hele fjorder. Dette skal kun gjøres dersom det oppstår utilbørlig forstyrrelse av sårbart dyreliv. Hjemler for å stenge hele fjordområder finnes jo allerede, en viss forutsigbarhet i form av traseer er bedre enn en total stenging som alternativ.

Vi skal selvfølgelig følge med på at disse vurderingene ikke baseres på følelser men gjøres på solide og faglige grunnlag i hvert enkelt tilfelle, til beste for det sårbare dyrelivet. At vi skal ta vare på naturen er jeg sikker på at vi alle er enige om er viktig.

Naturen er for mange hovedgrunnen til at de bor på Svalbard.

Så er jeg enig i at stenging og vern ikke må bli ryggmargsrefleks for alt som er utfordrende. Nå starter også prosessen med Van Mijenfjorden, for ikke å snakke om verneplan for nærområdet vårt – Adventdalen. Her må vi alle på banen med innspill som gir det best balanserte resultatet. Så kan vi lene oss på at vi som bor her har ganske så stor frihet tross et strengt miljøregime. Det er fullt mulig å få til løsninger som ivaretar naturhensyn, lokalbefolkning, og næringsliv. Men da må vi alle bruke stemmene våre på de rette arenaene.

Et tips til slutt. Gjør som vi gjorde ved siste valg, ta miljøforvaltning inn som egen sak på valgprogrammet. Teksten kan lånes her:

Som miljøparti er Svalbard Venstre for et sterkt vern av naturverdier. Svalbardnaturen er likevel stor og robust nok til at den gir mange muligheter for menneskelig aktivitet med begrensede miljøeffekter.

Svalbard Venstre vil utfordre regler og forvaltningspraksis som begrenser innbyggernes og næringsaktørenes muligheter på Svalbard i spørsmål om bruk og vern av natur og kulturminner.

Powered by Labrador CMS