Stem Fremskrittspartiet - så får du dette:

«Hjelp oss med å bli representert i lokalstyre!»

Jørn Dybdahl er førstekandidat for Longyearbyen Fremskrittsparti. Her sammen med nestleder i partiet, Sylvi Listhaug.
Jørn Dybdahl er førstekandidat for Longyearbyen Fremskrittsparti. Her sammen med nestleder i partiet, Sylvi Listhaug.
Publisert

I lokalstyre vil Lyb FrP bidra til:

- Finne område i arealplanen til hybelhus for ansatte i reiselivet.

- Helårig skolebuss. Sikker transport til/fra skolen.

- Reversere tvungen barnehagefri på sommeren.

- Infrastruktur som tar cruiseturister ut av trafikken.

- Utrede hydrogen kraftverk. Nullutslipp på energi.

- Rense kloakken før den når fjorden vår med plast og søppel.

- Fokus på bedre veier og lavere veigebyr.

- Rydde opp i utfordringene i Sjøområdet.

- Åpningstider 24/7 i Svalbardhallen.

- Vurdere utvidelse av grunnarealer i Svalbardhallen.

- Lyd- og lys som gratis bistand for alle festivaler.

- Lokalstyre må følge lov om offentlig anskaffelse.

- Effektivisere lokalstyre. Kutte kostnader.

- Privatisere renovasjon.

- Utfase Galleri Svalbard og spare hundretusener årlig.

- Generelt bruke litt mindre penger på kultur.

Jobbe aktivt videre mot regjeringen for:

- Store Norske kan overta drift av energi og havn.

- Lokale entreprenører får oppdragene med Svea rydding.

- Spre Svea oppryddingen utover en tiårs periode.

- ID-kort til arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard.

- Rydde opp i byråkratiet. F.eks nekt av registrering av farskap utenlandske borgere.

- Mobbeombud.

- Kortere saksbehandlingstider hos offentlige etater. Sysselmannen må jobbe raskere.

- Litt mer veterinærtilskudd og økt tilsagns­periode

- Nedskriving av studiegjeld som et ledd i å øke botid.

- Økte tilskudd til VisitSvalbard.

- Bruksendring av miljøgebyret, for å få finansiert f.eks parkvakter, infrastruktur og vedlikehold av sherpastier.

- «Kunstens hus» der alle kunstaktører samles under ett tak.

- Sikre kunnskap om kullfunn på Ispallen og Bassen.

Hjelp oss med å bli representert i lokalstyre!

Stem inn Lyb FrP.

Godt valg.

Hilsen Lyb FrP

Powered by Labrador CMS