Leserinnlegg:

Stengte barnehager i juli?

Forslag til nye vedtekter for barnehagene i Longyearbyen er ute på høring.

Publisert

En av endringene i vedtektene er knyttet til sommerdrift. Det er i dag utfordrende å få til ferieavvikling blant de ansatte, samtidig som man opprettholder pedagognormen (antall pedagogisk ansatte per x barn). I tillegg er ombygginger, større reparasjoner og nedvask selvsagt mer utfordrende å få gjennomført når barnehagene til enhver tid er i regulær drift. Et av forslagene i høringen er derfor om Longyearbyen Lokalstyres barnehager skal holde stengt i juli måned.

Det har i flere år vært behov for åpne barnehager i Longyearbyen om sommeren. Behovet for sommerdrift er derfor helt klart tilstede. Juli måned ligger i høysesongen for flere yrkesgrupper og det er derfor mange i Longyearbyen som avvikler sin ferie utenfor høysesongen, eksempelvis tidligere på sommeren, på høsten eller i jula. Å stenge barnehagene i juli vil derfor, mest sannsynlig, skape store utfordringer for foreldre og dermed også bedrifter.

Sommerstengte barnehager er ikke uvanlig på fastlandet, men det er etter min mening ikke slik at Longyearbyen er blitt så normalisert at dette også må gjelde her. Særlig ikke ettersom de færreste har besteforeldre eller andre nære som kan ivareta de minste barna mens mamma og pappa er på jobb. Samtidig skal man ikke glemme at de ansatte i barnehagene også skal ha minst tre uker sammenhengende ferie om sommeren.

En mulighet er å ansette sommervikarer, men det er ikke nødvendigvis en optimal løsning. Et annet alternativ som kanskje kan være mulig, er å ved behov søke om dispensasjon fra de pedagogiske normkravene i juli måned? Slik kunne man opprettholde et (noe redusert pedagogisk) tilbud i barnehagene, samtidig som de ansatte på en god måte får avviklet sin ferie. Eller kanskje finnes det andre løsninger? De nye vedtektene må iallefall klare å ivareta både de ansatte i barnehagene, barna, foreldrene og det næringslivet som er i Longyearbyen til enhver tid året gjennom.

Svalbard AP innser at sommerstengte barnehager trolig vil forenkle driften og redusere kostnader for Longyearbyen Lokalstyre, samtidig flyttes problemstillingen over til den enkelte bruker og dermed også bedrift, slik at totalt sett mener vi dette ikke er en god løsning. Svalbard AP er derfor klare på at barnehagene ikke skal holde stengt i juli.

Det blir spennende å se om det kommer gode forslag til løsninger i tillegg til synspunkter på forslagene i vedtektene. For jeg regner med at foreldre med barn i barnehagene i Longyearbyen kommer på banen her.

Høringsfristen er 7.desember.

Elise Strømseng,
Svalbard Arbeiderparti
Medlem i oppvekst og kulturutvalget (OKU)

Powered by Labrador CMS