Leserbrev:

Til Svalbard-guidene

Takk til Svalbardposten og til Svalbard-guidene for å ta opp et svært viktig tema i lokalsamfunnets endringstid her nord.

Basecamp Explorer Spitsbergen svarer på noe av kritikken som ble framsatt i Svalbardposten sist uke mot guidebransjens dårlige arbeidsbetingelser.
Basecamp Explorer Spitsbergen svarer på noe av kritikken som ble framsatt i Svalbardposten sist uke mot guidebransjens dårlige arbeidsbetingelser.
Publisert

Reiselivet er mye omtalt om dagen. I alt fra Svalbardmelding, TV, aviser og poster på sosiale medier. Svalbard skal i stor grad «leve av» blant annet reiseliv i tiden framover. Reiselivet skal da delvis ta over for en stor solid norskeid statlig aktør.

Reiselivet har som mange har registrert hatt en god vekstperiode de siste to, tre årene, og har derfor tilvekst av nyansettelser i alle deler av virksomhetene. Dette kan oppleves krevende i en bransje som i stor grad tiltrekker seg sesongarbeidere fra hele verden, til stillinger som generelt sett ikke er høyt lønnet og til et sted der boliger er vanskelig å oppdrive og generelle levekostnader er svært høye. Sånn sett er det ingen som har snakket om glansbilder.

Våre lokale «stjerner» i reiselivsselskapene er og blir guidene våre. Vi har enorm respekt for folkene som tar seg av turdelen ute. Selskapene er svært glade i alle sine guider og turledere slik våre gjester også er. Vi gleder oss stort når været er bra fordi vi da vet det er enklere på tur, og vi bekymrer oss søvnløse ved dårlig vær og krevende føre. Som arbeidsgivere og bedriftseiere er vi svært oppmerksomme på de premisser naturen utfordrer oss på.

I Basecamp Explorer Spitsbergen AS sitt 20. driftsår på Svalbard har vi aldri hatt så mange guider tilsatt på lengre sesongkontrakter og flere helårskontakter. Vi har et klart mål om flere helårsansettelser på (kort) sikt. Det er i tråd med de politiske føringene for Svalbard, men aller viktigst: Det gir også de beste produktene.

I Nord-Norge har vi gjennom noen år nå arbeidet under fanen; Lønnsomme vinter-opplevelser. Når reiselivet endelig opplever økt lønnsomhet i de tre nordligste fylkene inkludert Svalbard, ja da er det grunn til å glede seg. Reiselivet er ofte sett på som en marginalisert bransje lønnsomhetsmessig, dette forklares ved høye kapitalkostnader og høy sysselsetting. Når bedriftene går godt kommer det alltid tilbake til ansatte, bedriftens utvikling og ikke minst lokalsamfunn.
Som arbeidsgiver er vi bevisste på hvilke utfordringer og gleder det er ved å guide på Svalbard. Vi, som de aller fleste andre selskapene i Longyearbyen, jobber nitidig med sikkerhet, internberedskap, opplæring, kommunikasjon og utstyrsforbedring i millioners kroner klassen. Vi har aldri før vært bedre rustet til å ta vare på både gjester og turledere/ guider som nå.
Som næring er vi takknemlige for alle utdanningsnivåene for guider som er etablert i Norge de siste fem til ti årene, ikke minst er vi svært opptatt av ANG – folkene. Vi må også minne om den historiske og vedvarende gode jobben Svalbard Reiseliv utfører for næringen også innen tur – og guideopplæringen blant annet.

Hvorfor kommer vi så i en «guide- skvis» som fører til en så stor artikkel og diskusjon som i siste Svalbardposten?:
Vi tror mye av svaret ligger i at vi er en ung næring (guide som helårsprofesjon) som er i ferd med å etablere seg for fremtiden, kall det en modning.

En del unge opplevelsesorienterte mennesker kommer til Svalbard i håp om sesongjobb med for liten kunnskap om hvor krevende det er å arbeide i klimaet og årstidene her lengst nord. Og ikke minst dette å klare kostnadene ved et Svalbard opphold (høy husleie, dyr mat og dyrt personlig utstyr for å klare hverdagen). Vi skal ikke undervurdere at det er svært tøffe dager i høysesongen. Dessverre kan dette påføre enkeltmedarbeidere et snitt på mellom 40 – 50 timers arbeidsuke, spesielt i mars og april. Dette skjer ofte ved ekstraordinære vær-situasjoner eller uforutsette hendelser.
Basecamp Explorer Spitsbergen arbeider som alle de øvrige større reiselivsaktørene sammen om å lage retningslinjer som regulerer sikkerhet og forståelse for guidens arbeidstid og lønnsnivå slik at vi klarer å drive bedrift med gode vilkår for alle. Det er vanskelig for oss å kommentere enkelt personers kontrakter med referanse til Svalbardpostens reportasje for egne og andres vegne. Det må likevel tillegges unntakene at selskap som arbeider med høy kvalitet og stor bredde over år ikke har orden på kontraktsforholdene med sine ansatte. Svalbard er et gjennomsiktig lokalsamfunn der det meste raskt kommer til overflaten på godt og vondt. Dersom det er gjort feilvurderinger av oppsett av kontrakter sammen med guider/handlere eller andre ansatte er det kun en vei å gå; rette opp i dette snarest mulig.

For oss er det mer enn velkomment at guidene organiserer seg, og på den måten profesjonaliserer sitt eget fagfelt. Punkter til diskusjon i den sammenheng kan være:
Hvem kan med rette kalle seg «Svalbard – guide» innen hvilket tursegment (scooter, hund, ski, truger, til fots, på bre, formidling, natur, kunnskap, sikkerhetsfelt.)?
Rett kompetanse og erfaring bør og skal belønnes også i guidenæringen. Helårsjobbene er gode mål for bedrifter og guider. Hvordan skal bedriftene bedømme og belønne dette?
Svalbard – reiselivet har faktisk mer erfaring og kompetanse på dette området enn resten av landet. Hvordan få vist og utnyttet dette?
Avslutningsvis vil vi si at vi har alle felles mål om helårige, faste stillinger. På Svalbard er reiselivet godt organisert og alt ligger dermed til rette for å få til gode løsninger for dette. Her kan Svalbard Reiseliv spille en sentral rolle.

Likevel vil nok sesongvariasjoner være en del av denne bransjen også fremover. Det blir da viktig at også sesongansatte og frilansguider ivaretas på en måte som gjenspeiler deres kompetanse og erfaring. Kanskje kan organisering i en felles pool av guider være en vei å gå for å for å lykkes med dette. Vi støtter initiativet guidene nå har tatt og håper det kan lede til bedre og forutsigbare ordninger for begge sider.

Samlet hilsen for reiselivsaktøren, Basecamp Explorer Spitsbergen AS ( etb. på Svalbard i 1998/99 )
Einar Eliassen, ekspedisjonsleder.
Renate Pedersen, daglig leder.
Brita Knutsen Dahl, styreleder.

Powered by Labrador CMS