Tror du at huset ditt vil brenne?

«Ikke tro at verden ikke legger merke til dere unge i Longyearbyen.»

Torgeir Prytz.
Torgeir Prytz.
Publisert

Svaret er nei, men du tegner jo brannforsikring.

Greta Thunberg skaper engasjement og klimabrøl over hele verden når hun står i på talerstolen i FN og snakker verdensledere midt imot, og det er på tide at det skjer. Så kan vi også gremmes over enkelte godt voksne personer og statsleders harselering av en engasjert 16 åring, eller hvordan elever trues med fravær når de viser engasjement for en så viktig sak. Og ikke tro at verden ikke legger merke til dere unge i Longyearbyen. Sky News hadde innslag fra hele verden under sist demonstrasjon, også fra Longyearbyen. Budskapet er klinkende klart og bør være mottatt av både så vel lokalpolitikere i Longyearbyen som toppene i FN. Men fortsett, ikke gi dere, og fortsett det brennende engasjementet; for dette handler om vår felles fremtid, ikke bare lokalt, men for hele menneskeheten og verden vi leve i.

For deg som tviler litt på om klimaendringene vi ser er reelle; og tenker at det kanskje ikke er så farlig så vil jeg sitere en gammel traver; Kåre Willoch: «Jeg vil spørre deg: Tror du at huset ditt vil brenne? Svaret er nei. Men du tegner jo brannforsikring? Ja, selvfølgelig. Sånn er det også med klimapolitikk. Er det en risiko for at mennesker påvirker klima, så er den risikoen så fatal at vi er nødt til å gjøre hva vi kan.»

Så hva kan Lokalstyret gjøre spør du? Vel, selv lokalpolitikere kan føle seg en smule maktesløs ovenfor en så enorm utfordring. Spesielt når vi ser hvor lite enkelte overbefolkede regioner av verden bryr seg om denne problematikken. Klimaendringer kjenner som kjent ingen landegrenser, men i enkelte steder av verden har mennesker nok med å overleve, og de har neppe hørt om utfordringene vi står ovenfor på Svalbard, og i så måte spiller det nok liten rolle om du kjører EL-snøscooter eller to-takter.

Men alle små tiltak blir til noe stort; Svalbard Høyre ønsker å få på plass ny miljøstasjon med bedre avfallshåndtering så raskt som mulig. Dette arbeidet kunne vi ha startet for fire år siden. Men Arbeiderpartiet og Venstre ønsket det annerledes, og dermed står vi i dag uten en Miljøstasjon som har kapasitet og fullgode løsninger for avfallshåndtering. Heldigvis har Longyearbyen lokalstyre en meget god administrasjon, og ett nytt forslag for Miljøstasjon kan realiseres i løpet av de neste fire årene. Så gjenstår det å se om «miljøpartiet» Venstre og Arbeiderpartiet støtter det nye forslaget når det skal realiseres.

Nytt energiverk utredes nå, der Hydrogen som energibærer er ett av alternativene, og ikke minst blir det strengere krav boligstandard og energibesparing. Men dette er ikke nok, vi må gjøre mer, og denne jobben er todelt:

1. Lokale tiltak

Legge til rette for at flere kan ha solceller på tak og levere plusstrøm inn på nettet.

Få gjennomført planen om ny miljøstasjon.

Legge til rette for bedre lokaler for sykkelverksted og bruktikken.

Få en ny og miljøvennlig og driftssikker energiforsyning.

Fokusere på ENØK- tiltak på lokalstyrets bygningsmasse.

Innarbeide et utvalg av FNs bærekraftsmål i Longyearbyen lokalstyre sin drift.

I størst mulig grad drive gjenbruk av bygningsmaterialer der det er mulig.

2. Nasjonale tiltak på Svalbard.

Tungoljeforbud i Isfjorden. (I dag er det forbud mot tungolje rundt Svalbard, dessverre er Isfjorden unntatt fra HFO-forbudet, fra 1 januar 2020 må de imidlertid ha maks 0.5% svovel, likevel bør et totalforbud innføres)

Innføre pant på trål/snurpenot, slik at det blir mer lønnsomt for rederier å levere tilbake fiskeredskap i stedet for å kaste det på havet. Vi har nok søppel på våre strender og i havet.

I tillegg vil vi utfordre lokale reiselivsaktører og flyselskap som benytter Svalbard lufthavn og finne løsninger som gir ett lavest mulig utslipp. Her er det mye spennende teknologi som kommer, og som reduserer utslipp fra flytrafikk i større grad.

Vi vil også utfordre alle i Longyearbyen og velge alternativer til plast der det er mulig. I dag er det millioner av tonn med plast i havet, noe vi også ser på Svalbard, mye fra fiskeriindustrien, og men også fra forbruksmateriell, det er nok, og vi som bor her oppe skal ikke bidra til mer plastforsøpling.

Tiltakene ovenfor er helt klart ikke nok til å redde verden, men det er realistiske og gjennomførbare tiltak som vil ha en positiv effekt lokalt, og alle små dråper blir til slutt ett stort hav.

Husk å bruke din stemmerett.

Ønsker du virkningsfulle og gjennomførbare miljøtiltak fremfor symbolpolitikk bør du stemme Svalbard Høyre ved årets lokalvalg.

Godt valg hilsen

Torgeir Prytz

6. kandidat Svalbard Høyre

Powered by Labrador CMS