Leserinnlegg:

UHU som barnehage?

Tirsdag skal politikerne behandle sak om UHU skal gjøres om til barnehage. Ungdommene er imot.

Fra allmøtet på ungdomsklubben. Ungdommene møtte politikere og representanter fra administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre torsdag.
Fra allmøtet på ungdomsklubben. Ungdommene møtte politikere og representanter fra administrasjonen i Longyearbyen lokalstyre torsdag.
Publisert

På ungdomsrådsmøte torsdag 8.mars fikk vi presentert barnehagesituasjonen i Longyearbyen, av sektorsjefene for oppvekst og kultur og teknisk, samt administrasjonssjefen. Vi fikk vite at det er 15 barn som har søkt barnehageplass, og de la fram fem ulike alternativer for oss, for å løse barnehagekrisen. UHU var et av disse alternativene.

UHU er ungdomshuset ungdommene på videregående og de som er lærlinger opp til 20 år kan bruke. Det ble bygd i 2004 og var et resultat av at de eldste ungdommene i Longyearbyen ytret et sterkt ønske om å ha et eget sted å være. UHU er et lavterskel tilbud, der det verken blir servert alkohol, man trenger ikke å kjøpe noe for å være der, man trenger ikke å holde på med hverken idrett eller kultur, og ungdommene får rett og slett være UNGDOM, uten alt maset man får hjemme fra foreldrene.

Tirsdag 20.mars skal dette opp i oppvekst- og kulturutvalget og administrasjonsutvalget, og vedtas i lokalstyret torsdag 22.mars og anbefalingen er å bruke UHU som barnehage, og kjøpe eller leie et nytt lokale til oss ungdom som vi kan bruke som ungdomshus.

Vi føler at vi blir satt opp mot en annen gruppe, og blir nedprioritert til fordel for barn i barnehagen. Og hvorfor skal et problem som har vært kjent en stund for lokalstyret, gå utover oss ungdom? Vi som er en gruppe som trenger ett slikt hus veldig sårt. En plass der ungdom kan være uten å måtte drive på med kultur eller idrett, en plass uten alt maset fra foreldre, en plass det vi slipper å få alkoholserveringen rett opp i ansiktet, en plass vi slipper å kjøpe noe for å være der, en plass der vi rett og slett kan være ungdom.

Vi har malt vegger, bestilt møbler, skaffet paller til pallemøbler og planlagt hvordan vi vil at UHU skal være. Over tid så har vi fått et eierskapsforhold til dagens UHU, og vi er bekymret for at det kan ta lang tid før vi får det i et nytt lokale. Vi er også bekymret for at det ikke er mulig å finne et sentrumsnært lokale, som har de fasilitetene vi ønsker for å kunne bruke det.

Politikerne sier at de skal finne en ny plass der de som går på videregående kan bruke, men vi er usikker på om det i det hele tatt finnes ett slikt lokale, og om det kommer til å være klart før vi mister UHU. Vi blir bedt om å se løsninger, og ikke kun problemer, men når vi ikke vet om alternativ eller om det blir klart i tide, så ser vi ikke mange løsninger. Vi kommer ikke til å godta et tilbud som er dårligere enn det vi har i dag.

Vi ber derfor både politikerne og administrasjonen om å tenke nøye gjennom om det er lurt å kaste oss ut av ett sted, før de har funnet et nytt. For vi kommer ikke til å gå med på å gi fra oss UHU før vi har fått et nytt alternativ som er minst like bra som det vi har i dag, og som vi skal være med på å godkjenne!

På vegne av ungdommene i Longyearbyen.

Powered by Labrador CMS