Leserinnlegg:

Velkommen til Svalbardminister Mehl!

Visit Svalbard ønsker reguleringer som understøtter seriøse bedrifter, som følger lover og regler, som er organisert og som tar felles ansvar for en helhetlig utvikling.

Statsråd: Emilie Enger Mehl er vår nye justisminister og dermed også den såkalte svalbardministeren.
Statsråd: Emilie Enger Mehl er vår nye justisminister og dermed også den såkalte svalbardministeren.
Publisert

Visit Svalbard gratulerer Emilie Enger Mehl som ny Svalbardminister! Og vi gratulerer samtidig Astrid Bergmål, tidligere leder av Virke Reiseliv, som statssekretær i samme departement. Begge har nylig vært på Svalbard og fått innsikt i lokal reiselivsnærings muligheter og utfordringer, herunder de foreslåtte og potensielt inngripende endringene knyttet til miljøregelverk og feltsikkerhet. Nå ser vi frem til et godt samspill i krevende tider, hvor gode og omforente løsninger meisles ut.

Formålene med forslagene i miljøregelverket og feltsikkerhetsforskriften støtter vi opp om, da reiselivet er avhengig av intakte naturverdier og høy grad av sikkerhet for våre gjester. Vi ønsker derfor reguleringer som understøtter seriøse bedrifter, som følger lover og regler, som er organisert og som tar felles ansvar for en helhetlig utvikling. Bedrifter som bygger Longyearbyen-samfunnet og understøtter norsk svalbardpolitikk. Mange av de samme bedriftene som gjennom over 3 tiår har bidratt til å bygge opp det fantastiske og godt bevarte reisemålet Svalbard er.

Vi har over lang tid påpekt at det seriøse reiselivet er under press av aktører som velger å operere i gråsoner, uten lokal forankring og hvor verdiskapningen i liten grad tilfaller Svalbard. Flere av de foreslåtte virkemidlene i de to høringene er, etter vår foreløpige vurdering, lite egnet til å løse de utfordringene man har i spennet mellom turisme og miljøvern/sikkerhet. Myndighetenes innsats og reguleringer må derfor være mye mer målrettet mot den delen av reiselivets virksomhet som verken er miljø- og/eller sikkerhetsforsvarlig, og som utgjør en trussel mot den seriøse næringen.

Vi ser nå frem til å fortsette dialogen med Mehl og Bergmål rundt disse temaene, og håper det lar seg gjøre å meisle ut langsiktige og forutsigbare rammebetingelser som sikrer fremtiden for Longyearbyens hjørnesteinsnæring. Vi ønsker dem velkommen til Longyearbyen og Svalbard – i nye roller – men med fersk innsikt og vilje til å understøtte reiselivsnæringen som lokalsamfunnsbygger og som verktøy for norsk svalbardpolitikk.

Avslutningsvis ønsker vi hele den nye regjeringen lykke til, og hvor vi spesielt ser frem til å samarbeide med de for reiselivsnæringen så viktige departementene NFD og KLD. Spesielt NFD merker vi oss at i Hurdalserklæringen får i oppgave å lage en helhetlig plan for norsk reiseliv, noe vi ser frem til å bidra til. Og så forventer vi at de noe svakere formuleringene rundt regjeringens svalbardpolitikk blir vesentlig tydeligere og ikke minst avstemt mot lokalsamfunnets ønsker og behov.

Powered by Labrador CMS