Leter etter varme i dypet

To kilometer under bakken er det 80 grader varmt. Det kan brukes til å varme opp den nye folkehøyskolen.

BERGVARM: Nye Svalbard Folkehøgskole skal etter planen stå ferdig til skolestart høsten 2022, med plass til 130 elever. Oppvarmingen kan komme fra dypt under bakken.
Publisert

Store Norske fikk nylig 800 000 kroner fra det statlige miljøselskapet Enova for å undersøke om såkalt dyp bergvarme kan fungere for å varme opp den nye folkehøyskolen som skal bygges i Longyearbyen.

Utredningen gjøres i samarbeid med Geothermal Energy Nordic (GTML) og Universitetssenteret på Svalbard (Unis).

– Bergvarme har flere fortrinn i forhold til for eksempel sol- og vindenergi. Varmen leveres direkte og året rundt – både i vindstille perioder og i mørketiden når varmebehovet er størst. Svalbard er generelt godt egnet for å utvinne dyp bergvarme, men så langt finnes det ingen realiserte prosjekter, sier Malte Jochmann, seniorgeolog i Store Norske og faglig leder av prosjektet, i en artikkel på Store Norskes hjemmeside.

Prosjektet skal utrede boring ned mot 2.000 meter.

– Her kan man forvente temperaturer opp til 80 grader, noe som er svært høyt sammenlignet med tilsvarende dybder på fastlands-Norge, forklarer Jochmann.

– Resultatet av konseptutredningen vil også være relevant for energiomstillingen i Longyearbyen. Kanskje kan geotermiske brønner være en del av den fremtidige energimiksen, sier prosjektleder Geir Ove Ropphaugen i Store Norske.

Hvis prosjektet blir vellykket bores den første bergvarmebrønnen på Svalbard neste år når den nye folkehøyskolen skal bygges.

Powered by Labrador CMS