Likestillings- ombudet ble ikke imponert over denne

Slik inviterer Longyearbyen lokalstyre til gutte- og jentekvelder.

Mens guttene spiller poker og møter Sysselmannen, skal jentene snakke om drømmer og møte helsesøster.
Publisert

– Dette var da veldig kjønnsstereotypt. Her er det blått og poker for guttene og rosa med hjerter for jentene, sier Elisabeth Lier Haugseth, nestsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Longyearbyen lokalstyre har arrangert temakvelder for de unge i Longyearbyen. Mens gutta lokkes med poker og Sysselmannen med blå fonter, inviteres jentene med rosa skrift til jentekveld, hvor de skal snakke om jenteting og treffe helsesøster.

Svalbardposten er gjort oppmerksom på oppslagene av lesere, som reagerer på kjønnsstereotypien.

Reagerer
Likestillings- og distrimineringsombudet er heller ikke imponert.

– Det er litt klomsete organisert. Det gir signaler om at jenter er mykere og softere. Hadde jeg vært jente og likt å spille poker, ville jeg opplevd det som urettferdig å ikke være med, sier Haugseth.

Hun mener at invitasjonen bygger opp under myten om at gutter og jenter er interessert i vidt forskjellige ting, og reagerer på at Svalbards øverste myndighet, Sysselmannen, kommer til guttene, mens jentene får besøk av helsesøster.

– Det er ikke sånn at det er noe i veien for å ha jente- og guttekveld. Det kan være mye bra i det. Samtidig vil vi gjerne utfordre disse som arrangerer disse kveldene til å se hvilke signaler man sender. Det å lære å spille poker og få besøk av Sysselmannen, kunne både jenter og gutter likt, sier Haugseth.

Motforestillinger
Når Svalbardposten kontakter lokalstyrelder Christin Kristoffersen (Ap), er hun ukjent med oppslagene.

- Dersom disse plakatene er et uttrykk for et ønske fra de unges side skal vi ha respekt for det. Dog blir det slik jeg ser det viktig hvordan vi arbeider videre med dette, sier Kristoffersen når hun har sett plakatene.

- Jeg har noen prinsipielle motforestillinger mot en slik fremstilling av kjønn, og hvis det ikke i utgangspunktet var tenkt slik, tror jeg likevel at dette kan være et godt grunnlag for å starte en debatt og utfordre de klassiske forestillingene om kjønn.

- Det er et generelt pedagogisk mål for unge og unges identitetsutvikling at man ikke plasseres i bås etter hvilket kjønn man har. Ungdommen skal finne ut hvem de selv er, og hva de interesserer seg for uten at en kategori de ikke har kontroll over, altså kjønn, alene skal være definerende.

Forstår reaksjonen
- Hva slags signaler tror du det sender ut?

- Det sender ut signaler om at unge har behov for å bli ivaretatt også som jente og gutt, et behov vi skal ivareta. Og samtidig at kjønn er noe som trenger å belyses omsorgsfullt og klokt på alle nivå i samfunnet.

- Er det ok med et slikt med et slikt uttrykk i 2014?

- Uavhengig av intensjonen, er resultatet noe som er vanskelig forenelig med idealet om likestilling i 2014.

- Likestillingsombudet er ikke imponert…?

- Det forstår jeg veldig godt, sier Kristoffersen som mener oppslagene kan være utgangspunkt for en diskusjon om kjønnsrollemønstre.

Powered by Labrador CMS