LL ber staten ta hele regningen

Lokalstyret synes det er riktig at Regjeringen betaler alle utgiftene til nytt reservekraftverk. Om ikke vil energien til alle i Longyearbyen bli enda dyrere.

Longyearbyen lokalstyre ber staten fullfinansiere et reservekraftverk til 55,5 millionber kroner. Dagens energiverk har stort vedlikeholdsbehov og det er nødvendig med en sikker reserveløsning.
Longyearbyen lokalstyre ber staten fullfinansiere et reservekraftverk til 55,5 millionber kroner. Dagens energiverk har stort vedlikeholdsbehov og det er nødvendig med en sikker reserveløsning.
Publisert
Administrasjonssjef Hege Walør Fagertun ønsker ikke å belaste innbyggerne med høyere energipris for å finansiere eksrtrakraftverket.Foto: Line N. Ylivisåker/Arkiv
Administrasjonssjef Hege Walør Fagertun ønsker ikke å belaste innbyggerne med høyere energipris for å finansiere eksrtrakraftverket.Foto: Line N. Ylivisåker/Arkiv

I Svalbardbudsjettet er nytt reservekraftverk prioritert med en stipulert prislapp på 55,5 millioner kroner. Regjeringen legger opp til at staten dekker halvparten, og pålegger lokalstyret å finansiere resten selv.

For de lokale myndigheter kan dette bli en tung ekstrautgift de kan bli nødt til å fordeledele på alle innbyggerne.

Øke prisen

Men lokalstyret vet råd, og har nå sendt brev til Justis- og beredskapdepartementet, som er Svalbard-ansvarlig i regjeringen, og foreslått løsning på finansieringen.

–Om Longyearbyen Lokalstyre skal dekke resten av kostnadene, betyr det låneopptak og økte utgifter. Eneste måten vi kan ta dette inn, er å øke prisen på energi, og det mener vi ikke blir riktig overfor innbyggerne og næringslivet, sier administrasjonssjef Hege Walør Fagertun.

I brevet til departementet viser lokalstyret til at føringene i statsbudsjettet vil få store konsekvenser for Lokalstyrets økonomi. Fra før er energien dyr i Longyearbyen, og ekstra kostnader til reservekraftverk må fordeles på innbyggerne.

–Vi søker om at staten fullfinansierer reservekraftstasjonen, og dekker alle utgiftene til denne nødvendige investeringen, skriver administrasjonen til departementet og foreløpig har de ikke fått noen respons fra sentrale myndigheter.

Energisikkerhet

Hege Walør Fagertun mener et nytt reservekraftverk er svært viktig for energisikkerheten. Uansett hvilken ny energikilde som innføres når kullkraftverket må stenge, så vil det bli bruk for en reserveløsning. En rekke forslag på ny energi blir vurdert, blant dem solenergi, vindkraft, gasskraft eller en undersjøisk strømkabel fra fastlandet.

– Reservekraftverket skal være dieseldrevet, og er en beredskapsløsning når hovedkraftverket av en eller annen grunn skal falle ut, sier hun.

Saken om nytt reservekraftverk er allerede mer enn 15 år gammel, og det ble i sin tid lansert tre ulike løsninger. Man ble enig om en noe redusert utbygging, og i 2016 ble prisen kalkulert til 55,5 millioner kroner.

–Vi er klare til å gå videre med planleggingen, og skal nå få laget en detaljplan der også eksakt kostnad vil komme frem. I oktober i år skal det være klart for å lage kontrakt med en entreprenør, og deretter byggestart. Går alt etter planen skal reservekraftverket være ferdig i 2020, sier hun.

Diesel

Det nye backup kraftverket skal ha to diesel-motorer, og levere til sammen 8 megawatt. Når dette står ferdig, kan dagens reserveløsning stenges.

Administrasjonssjefen regner med at departementet forstår ønsket om at staten må fullfinansiere. Lokalstyret har påtatt seg mange store utgifter de siste årene, også for å tilfredsstille myndighetenes krav om å tilrettelegge for et robust samfunn i Longyearbyen.

–Vi synes ikke det er riktig at befolkningen skal måtte betale mer for energi, og håper på positivt svar på vår søknad om fullfinansiering, sier Hege Walør Fagertun.

Powered by Labrador CMS