LESERBREV FRA UNGDOMSRÅDET:

– Fortsett å tilby spesialundervisning innenfor rimelighetens grenser

Ungdomsrådet: Iben Abild (t.v.) Ero Stilberg Hansen, Embla Abild, Hanna Lindland Ree og Linnea Mari Våtvik. Mia Ekeblad Eggenfellner var med på Teams.
Publisert Sist oppdatert

Kjære Longyearbyen, over hele verden er det barn og unge som har ulike utfordringer som gjør at de trenger spesialundervisning på skolen. Vårt lille Longyearbyen er ikke noe unntak. I 2001 vedtok det daværende lokalstyret en visjonsplan for Longyearbyen. Blant annet i denne visjonsplanen var det tre hovedprinsipper, unikt, trygt og skapende. 

Ett av underprinsippene til «UNIKT» er «Vi utnytter mangfoldet som en ressurs».

Hvordan kan Longyearbyen lokalstyre være stolte av mangfoldet sitt, samt bruke det som en ressurs, når de nekter flere av de mest sårbare av dem skolegang? Ved å gjøre dette velger vi å ikke stå opp for de sårbare, de som trenger den ekstra tryggheten og hjelpen mest. Både de som har kalt Longyearbyen sitt hjem hele livet og de som har flyttet hit i senere tid og kaller det sitt hjem i dag.

På prinsippet «TRYGT» er to av underprinsippene «Vi viser toleranse og romslighet» og «Vi viser omsorg og respekt». Dette mener vi ikke gjenspeiles i forskriften. 

Toleranse er det motsatte av det som blir vist mot barna som nektes skolegang her oppe, romslighet blir det lite av om bare de «feilfrie» barna og ungdommene blir tilbudt skolegang. Og omsorg? Ifølge Utdanningsforbundet så er det å vise omsorg å sørge om eller for noen, og det å omfatte enkeltindivider med en kjærlig oppmerksomhet. Ifølge Store Norske Leksikon har vi som menneskelige individer en forpliktelse til å vise respekt og anerkjenne andre som individer. Noe vi mener ikke blir gjort ordentlig i forskriften om spesialundervisning.

Noen mener at alle barn som trenger spesialundervisning i skolen, vil få det bedre et sted de kan få alle tilretteleggelsene de har krav på, men stemmer dette for alle? Skal de virkelig rives vekk fra det de kaller hjem, deres trygghet, deres etablerte nettverk med venner og familie? Skal vi virkelig dytte vekk de som trenger trygghet mest?

Det siste prinsippet «SKAPENDE» har blant annet under prinsippene «Vi tør å prøve, kan ta sats og våger å feile». Longyearbyens politikere er valgt av folket. De har blitt valgt for å skape en forskjell, for å forbedre samfunnet. 

Ungdomsrådet oppmuntrer politikerne i lokalstyret til å utnytte handlingsrommet til å fortsette å tilby spesialundervisning innenfor rimelighetens grenser. Både til dagens og fremtidens barn og unge i Longyearbyen. 

Fremover ønsker vi i at dere tør å prøve, legge inn de ekstra ressursene som trengs i skolen og bygger et sterkere og enda mer mangfoldig familiesamfunn her i Longyearbyen.

 

Powered by Labrador CMS