Fred og fordragelighet i lokalstyrets første møte

Det første møtet til det nye lokalstyret foregikk i ordnede former. Administrasjonssjefen forberedte de folkevalgte på at en viktig del av jobben begynner allerede denne uka.

FORNØYDE: Nyvalgt lokalstyrelder Arild Olsen (Ap) gratulerer Høyres og Arbeiderpartiets representanter. Fra venstre sitter Anders Lindseth (Ap), Kristin Furu Grøtting (Ap), Elise Strømseng (Ap), Ida Lehn (H), Stein-Ove Johannessen (H) og Kjetil Figenschou (H).
Publisert

Mandag kveld, tre uker etter selve valgdagen, hadde det nye lokalstyret sitt første møte. Her ble Arild Olsen (Ap) formelt stemt inn som lokalstyreleder.

Etter uker med valgkamp, leserinnlegg og beskyldninger den ene og andre veien var det på tide å begynne jobben som folkevalgt.
15 forventningsfulle representanter stilte til første møte for den neste fireårsperioden.

På den ene siden av lokalene sitter flertallskameratene - Ap, H og Frp - med ni plasser. I tillegg sitter Arild Olsen (Ap) i midten, som møteleder og lokalstyreleder. Det gir et flertall på ti personer.

På den andre siden av møtelokalet sitter Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG) med sine henholdsvis fire og ene representant.

– Jeg vil først få gratulere alle som har blitt valgt inn. Dette tror jeg blir et spennende lokalstyre, med en fin blanding av gamle ringrever og nyvalgte, og noen som er tilbake etter flere år utenfor, sa Olsen da han innledet møtet.

10-5 i alle avstemmingene

VENSTRE: Terje Aunevik og Karine Hauan (begge V) var blant de fem - fire fra Venstre og én fra MDG - som stemte imot forslagene fra Ap, H og Frp.

Hovedformålet med det første lokalstyremøtet er å få bestemt hvilke personer som skal ha hvilke verv. Her ble det delt ut en rekke taburetter. Da det ble stemt over det viktigste vervet, det som lokalstyreleder, ble Arild Olsen foreslått av Ap, H og Frp. Det kom ingen motforslag til dette, men Venstre og MDG stemte imot.

For alle utvalgene kom flertallsgruppa Ap, H og Frp med forslag som ble møtt med motforslag fra Venstre. Alle forslagene fra flertallsgruppa ble vedtatt mot Venstres og MDGs fem stemmer.

Nestleder for lokalstyret ble Kjetil Figenschou (H). Stillingen vil bli tilgodesett med 25 prosent av lønna til lokalstyrelederen. Dette er en halvering av hva nestlederen fikk i forrige periode. Flertallsgruppas ønske er at de 25 prosentene som ikke brukes til å lønne nestlederen, skal brukes på det nyutnevnte Miljø- og næringsutvalget (MNU).

– Jeg vil igjen gratulere med et godt valg, og gleder meg til å jobbe med dere, sa den gjenvalgte lokalstyrelederen.

INNE I VARMEN: Frps to representanter i lokalstyret, Arnt Vegar Jensen (nærmest) og Jørn Dybdahl, forbereder seg til det første møtet i det nye lokalstyret.

Rett inn i budsjettet

Det var som nevnt god stemning blant de folkevalgte. Longyearbyen lokalstyres administrasjonssjef Hege Walør Fagertun minnet dem kjapt om at det bare er tiden og veien for å sette sammen neste års budsjett og økonomiplan. Det arbeidet begynner allerede onsdag i denne uka med et møte i administrasjonsutvalget.

Neste møte i lokalstyret finner sted 11. november.

Powered by Labrador CMS