Økt lokal partistøtte

Den årlige grunnstøtten til de lokale partiene foreslås økt med 500 kroner.

Mer penger til partiene.
Mer penger til partiene.
Publisert

Partiloven gjelder ikke på Svalbard. Den er likevel referansen for at de lokale politiske partiene får årlig pengestøtte fra Longyearbyen lokalstyre, såkalt listestøtte. Satsene for inneværende valgperiode skal nå til politisk behandling.
Listestøtten foreslås økt med til sammen 2.500 kroner; 500 kroner pr. parti. Hvert parti får da 5.000 kroner i såkalt grunnstøtte.
Partiene får også støtte pr. medlem i Lokalstyret på 5.500 kroner. Denne satsen foreslås ikke økt.
Til sammen, med fem partier og til sammen 15 representanter, vil den årlige partistøtten fra Longyearbyen lokalstyre til sine lokalpolitikere være på 107.500 kroner.
Forslaget behandles i Administrasjonsutvalget torsdag og skal endelig avgjøres av Lokalstyret i juni.

Powered by Labrador CMS