MDG svarer

Helga Bårdsdatter Kristiansen (29) er Miljøpartiet de Grønnes kandidat til lokalstyrelederstillingen i Longyearbyen.

Helga Bårdsdatter Kristiansen representerer Miljøpartiet de Grønne som stiller til valg i Longyearbyen for første gang.
Helga Bårdsdatter Kristiansen representerer Miljøpartiet de Grønne som stiller til valg i Longyearbyen for første gang.
Publisert

Svalbardposten har stilt de fire toppkandidatene foran lokalvalget 2015 ni likelydende spørsmål.

1. Hva vil du gjøre konkret for å demme opp for tap av arbeidsplasser etter Store Norske?

Oppsigelsene i Store Norske er tragisk for dem som rammes. Dessverre skjer det så store oppsigelser nettopp fordi Store Norske ikke har forberedt seg til omstilling i gode tider. Det er også viktig å huske på at flere av dem som må gå er pendlere - noe vi har vært tydelig i mot lenge av flere grunner - og som i begrenset grad bidrar til lokalsamfunnet. Det gleder oss at Høyre nå har sett det som vår leder Espen Rotevatn poengterte i leserinnlegg allerede for to år siden. Dette er arbeidsplasser som ikke må erstattes. Vi mener at mye av oppdemmingen kan skje ved at å sørge for fortgang i utvikling/oppbemanning på UNIS - det har signalisert at de kan doble antallet ansatte på to år. I tillegg så har reiselivsnærings konkrete planer for å økning i antall sysselsatte de neste årene. Mdg vil også støtte oppunder havneprosjektet.

2. Hva er det viktigste myndighetene kan gjøre for å bidra til omstilling i Longyearbyen?

Det er sentrale myndigheter som må bære de store kostnadene for å bevare et familiesamfunn på Svalbard. De gjør det allerede i dag ved å finansiere sykehus, kirke, sysselmannsetat, redningstjeneste, UNIS m.m, og med aktivt eierskap i Store Norske. Nå må myndighetene investere i en grønn fremtid på Svalbard. Konkret betyr det å finansiere nytt kraftverk hovedsaklig forsynt med fornybar energi, og å sørge for at UNIS kan doble antall ansatte.

3. Hva vil du som lokalstyreleder gjøre for å være synlig og tale Longyearbyens sak?

Om Miljøpartiet De Grønnes første ordfører i Norge skulle sitte i Longyearbyen, vil nok det skape rikelig med oppmerksomhet i seg selv. Jeg vil være tydelig i lokalsamfunnet og mer tilstede enn vår sittende Lokalstyreleder. Det er selvsagt viktig å bruke kontakter på stortinget, noe vi i Svalbard MDG allerede gjør. MDG er et parti i vinden som allerede har øyne rettet mot Svalbard fra sentralt hold. Min jobb blir å sørge for at de øynene alltid er der og at myndigheten bidrar.

4. Finnes det etter ditt syn andre næringsmuligheter enn turisme og forskning det skal være mulig å satse på i Longyearbyen? Hvilke? Forskning, undervisning, kultur og turisme vil utvilsomt være de viktigste næringene. Videre er MDG småbedriftenes og gründernes parti. Får vi til å legge til rette for grønt entrepenørskap på Svalbard, vil det skape utvikling i nord. Da er det viktig at gammelt regelverk ikke står i veien, slik det har gjort for Svalbard Bryggeri. Vi vil utrede om det er mulig å hjelpe gründere med den store hindringen mange møter her oppe om man ikke jobber for "de store" - nemlig bolig. Vi bor på et så lite sted at et apotek med tre ansatte, et bryggeri med to ansatte, en kaffebar med fem ansatte osv er bedrifter som faktisk monner.

5. Hvordan vil du håndtere en situasjon der folketallet synker, og avgiftspresset på den enkelte innbygger øker?

Vi i MDG er selvsagt bekymret for situasjonen vi nå befinner oss i. Selv om folk ikke lenger drar til Svalbard for å legge seg opp penger, må det være økonomisk levelig for folk å bo her. Skulle folketallet synke vesentlig, må staten gå inn og støtte utgiftene til infrastruktur i Longyearbyen. Når det er sagt, tror vi prognosene for befolkningsnedgang er overdrevet - blant annet på grunn av pendlerne. Til tross for nedbemanningen som allerede har vært i Store Norske det siste året, er det for eksempel en marginal nedgang av elevtallet på skolen. MDG er utvilsomt Svalbards mest optimistiske parti i den situasjonen vi nå befinner oss i.

6. Hvordan skal vi forsyne Longyearbyen med energi i fremtiden?

Longyearbyen vil i fremtiden forsynes med ren energi fra vindmøller, solceller og geotermi - kanskje i kombinasjon. Vi vil kanskje ha reservekraft som går på gass eller diesel. At vi skal fyre med kull i 25 år fremover er helt usannsynlig. Kraftverkets forfatning, de politiske realitetene og ikke minst klimautfordringen gjør det praktisk og etisk umulig at vi skal leve av kull her oppe så lenge. Solceller og vindmøller er effektive og fullt mulig å få til her på Svalbard. Her oppe mot den ytterste pol tar vi fremtiden inn over oss og satser på et mye mer miljøvennlig samfunn som bygger på premisser naturen kan håndtere.

7. Hva vil du gjøre for å sikre oppvekstkårene i Longyearbyen?

Vi vil sikre full barnehagedekning, videreføre videregående avdeling og styrke ungdomsklubben og kulturskolen. I tillegg vil vi se på finansieringen av Svalbard turn og Svalbardhallen. Vi har også programfestet ferdigstillelse av gangvei til skolen og gratis skolefrukt. Påfyll av sunn mat og drikke er god skolepolitikk, langt viktigere enn Høyres videreutdannings-mantra. De har kanskje ikke fått med seg at skolen vår har svært godt kvalifiserte lærere?

8. Er det flere eller færre innbyggere i Longyearbyen om ti år? Begrunn svaret.

Jeg tror vi er mellom 2000 og 3000. Til tross for nedgang på kort sikt, vil utviklingen av turisme og forskning gjøre at folketallet fortsetter å stige sakte. At vi må ha industri på Svalbard slik Christin Kristoffersen hevder, er selvsagt tøys. Svalbardsamfunnet er og blir et kunstig samfunn som staten legger rammevilkårene for. Tilskudd til forskning, utdanning og nytt kraftverk vil selvsagt være viktigere og riktigere enn tilskudd til en forurensende kullinsustri som taper penger.

9. Hva er den viktigste enkeltsaken som du og ditt parti går til valg på? Og hvorfor?

Det viktigste for MDG er å starte det grønne skiftet på Svalbard. Det betyr å jobbe for fremtidens arbeidsplasser, slutte med kulldriften og jobbe hardt mot statlige myndigheter for et nytt kraftverk basert på fornybar energi.

Powered by Labrador CMS