Mer penger til veterinæren

Svalbard Vet kan få 750.000 i tilskudd til drift av dyreklinikken. Det vil være med på å styrke veterinærtjenestene betydelig lokalt.

Den fire år gamle Jack russel-terrieren, Texas, får behandling hos Svalbard Vet. Dyrepleier Stine Frilund til venstre sikrer blodprøver og veterinær Astrid Vikaune hjelper til.
Den fire år gamle Jack russel-terrieren, Texas, får behandling hos Svalbard Vet. Dyrepleier Stine Frilund til venstre sikrer blodprøver og veterinær Astrid Vikaune hjelper til.
Publisert

Veterinæren på Svalbard, Astrid Vikaune ved Svalbard Vet, er glad for at det nå kommer mer penger.

– Det er positivt og det ser ut som det er en endring på gang. Det kan bety at vi får et bedre tilbud til dyrene her. Men foreløpig har jeg fått litt lite informasjon om hvordan midlene er tenkt brukt. Det er naturlig å tenke at dette kan bidra til å få på plass en vaktordning på litt lenger sikt, sier Vikaune.

Lang vei

Venstrepolitiker Eirik Berger er en av de som har jobbet med å få mer penger til å styrke dyrevelferden siden forrige lokalvalg. Behovet for veterinærtjenester ble også påpekt i arbeidet med Svalbardmeldingen. Han er glad for at dyrevelferden blir ivaretatt.

– Dette er en sak som har tatt svært lang tid og det har vært vanskelig å få gehør for den. Nå må jeg si at jeg er personlig veldig glad. Det har vært viktig for meg å få gjennomslag for å sikre dyrevelferden på en bedre måte, sier han.

Stortinget har i år vedtatt en økning fra 146 til 180 millioner kroner til veterinærdekning. 750.000 kroner skal forvaltes av Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å sikre en tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester på Svalbard.

– Jeg kan ikke lese det annet enn at dette blir en skreddersydd «Svalbardmodell» for å ivareta det som på fastlandet dekkes av dyrehelsepersonelloven med blant annet klinisk veterinærvakt. Slik jeg ser det svarer regjeringen nå på bestillingen fra Stortinget og presenterer en modell jeg tror vil fungere etter hensikten, sier han.

Veterinærtjeneste

President i Veterinærforeningen, Torill Moseng sier at dette er et viktig steg på veien til å få en sikker og stabil veterinærtjeneste på Svalbard. Dette er et stimuleringstilskudd som kan tildeles.

– Dette er er absolutt en seier når det gjelder både dyrevelferds- og beredskapsperspektivet. Men vi må fortsette arbeidet for at dette skal kunne bli en 24-timers vaktordning på Svalbard. Disse tilskuddsmidlene må det søkes på av de som driver veterinærtjeneste. Det er foreløpig ikke til en pålagt 24-timers vaktordning, men det kommer vi til å jobbe videre med for å få til, sier Moseng.

Mange hunder

Dyrehelsepersonelloven gjelder ikke på Svalbard, dermed er det heller ikke lovpålagt å ha en veterinærtjeneste. Svalbard Vet er en privat bedrift. Men det er et stort behov for veterinærtjenester med over 1.100 hunder, både i privateie og i næringsvirksomhet.

– Vi er veldig glad for at myndighetene ser at det er nødvendig å styrke beredskapen i forbindelse med den grønne turismen som drives på Svalbard der dyr brukes til transport. Det er også viktig å ha en stasjonert veterinær i beredskapssammenheng når det for eksempel blir avdekt et utbrudd av smittsomme sykdommer, sier hun.

Tilskuddet

Veterinærtjenesten på Svalbard har hittil fått et årlig stimuleringstilskudd på 220.000 kroner. Nå økes dette til 750.000 kroner.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark fikk i brev fra Landbruksdirektorat datert den 31 . januar melding om bevilgningen.

«For 2019 har Stortinget bevilget 180,471 millioner kroner i tilskudd til veterinærdekning hvorav 45,071 millioner kroner er øremerket stimuleringstiltak for å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake distrikter. Inntil 750.000 kroner av stimuleringsmidlene kan brukes på Svalbard», står det i brevet.

Viktig tjeneste

Trude Holmsen, eier av hunden Texas, som er til behandling denne ettermiddagen er glad det er veterinær i byen. Denne gangen er det en rutinekontroll, men for ikke lenge siden hadde de behov for mer akutt behandling da Texas brakk klobeinet.

– Det var en fredag ettermiddag og det var ingen veterinær på øya. Han fikk smertestillende og gikk ubehandlet hele helgen. Hadde det vært en større skade, ville det blitt mer prekært, sier hun.

Vil berømme lokallaget

Tidligere landbruks- og matminister Bård Hoksrud (FrP) sier svalbardtilskuddet til veterinæren på 750.000 kroner kom endelig på plass etter påtrykk fra Frp lokalt.
Krf forhandlet til seg ekstrapotten til veterinærtjenesten på 45 millioner kroner gjennom regjeringsforhandlingene. Det skal være med på å sikre veterinærtjenester i næringssvake områder.
Bård Hoksrud var landbruks- og matminister i fem måneder. Han måtte gå av som statsråd da den nye regjeringen tiltrådte den 22. januar. Nå er han tilbake som stortingsrepresentant. Den tidligere statsråden sier Frp sitt lokallag på Svalbard har stått på for å få øremerket midler til Svalbard på plass.
– Både svalbardminister Tor Mikkel Wara og jeg har fått påtrykk fra lokallaget, og jeg har jobbet aktivt for å få det på plass. Med så mange hunder er det viktig å ha denne beredskapen, sier Hoksrud.

Powered by Labrador CMS