Nå er anbudet for drift av Rabalder klart

Politikerne skal nå gi sine innspill til anbudet og leieavtalen.

Nå er utkastet til leieavtale for drift av Rabalder klar.
Publisert

Kulturhusets kafe, Rabalder har stått tomt siden desember. Nå er imidlertid anbudsdokumentene utarbeidet, og neste uke skal politikerne gi sine innspill.

I forrige møte i LL ble det diskusjoner om både historikken og anbudskriterier. Konklusjonen da var at innspillene fra politikerne skulle gå til administrasjonen, som skulle utforme anbudsgrunnlaget.

Bredt publikum

Forrige prosess tilbake i november 2021 endte blant annet med et søksmål fra en av anbyderne, Rån AS, som innstilt av administrasjonen til å overta driften av kafeen Rabalder i kulturhuset fra nyttår. Da politikerne ble bedt om å godkjenne dette, vedtok de å stoppe prosessen for å legge saken ut på nytt anbud.

Det nye anbudet er på 20 sider, og lister opp både vekting av kriterier, og føringer for driften. Fristen for å levere anbud er satt til 1. mars, og avtalen skal gjelde for en periode på fem år.

I beskrivelsen står det at Rabalder skal ha et tilbud som når et bredt publikum, er attraktivt for familier og understøtter aktivitet som foregår i kulturhuset, herunder bibliotekvirksomheten.

I forrige møte var det også diskusjon rundt alkoholservering, flertallet stemte for at det kun skulle være skjenking ved spesielle arrangementer.

Vekting

Anbudsgivere må levere forslag til konsept for hvordan de ønsker å bruke Rabalder, og i saken står det at målet er økt bruk av Rabalder.

Pris for årlig leie er satt til 150 000 kroner, og i tillegg betales det en omsetningsbasert leie på 5% ved årsslutt.

I leien inkluderes fellesutgifter, bygningsmessig vedlikehold, utomhusanlegg og vaktmestertjenester knyttet til generelt vedlikehold av utleiers utstyr, inventar og bygningsmasse.

Vekting av kriteriene er endret mot forrige avtale, og nå er det kun to kriterier for drift av Rabalder, erfaring og konsept. Erfaring er vektet med 30 poeng, og konsept med 70..

Erfaring: Erfaring fra tilsvarende virksomhet. Tilbyder bes beskrive.

Konsept: det skal i tilbudet redegjøres for hvilket konsept som tilbys, herunder beskrivelsen av eget konsept og tanker om fremtiden. Longyearbyen lokalstyres adapterte FNs bærekraftsmål skal spesifiseres i tilbudet.

Her kan du lese hele anbudsgrunnlaget

Powered by Labrador CMS