Stillingen avsluttes: – Ingen tvil om at det er behov, sier næringsforeningen

LL sier de ikke har nok penger. Næringsforeningen mener det absolutt er behov for stillingen, og håper et sentralt prosjekt tar seg råd.

NÆRINGSRÅDGIVER: Kirstin Mobakken har vært Longyearbyen lokalstyres dedikerte medarbeider for omstilling og tilrettelegging for næringslivet de siste to og et halvt årene. Nå utløper prosjektperioden, og stillingen forsvinner.
NÆRINGSRÅDGIVER: Kirstin Mobakken har vært Longyearbyen lokalstyres dedikerte medarbeider for omstilling og tilrettelegging for næringslivet de siste to og et halvt årene. Nå utløper prosjektperioden, og stillingen forsvinner.
Publisert

Etter to og et halvt år slutter næringsrådgiveren i Longyearbyen lokalstyre (LL). Hun blir ikke erstattet, til tross for at byen og LL til stadighet snakker om behovet for omstilling av byens næringsliv.
Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) mener det er uheldig at stillingen legges ned.
– Problemstillingen er tatt opp sentralt flere ganger, men vi hadde rett og slett ikke kapasitet til å fortsette satsingen nå. Da vi behandlet budsjettet før jul ble næringsarbeidet naturlig nok en sentral diskusjon, sier Olsen til Svalbardposten.

Vil styrke det som er her
Lokalstyrelederen vil ikke si at de kutter ut omstillingsarbeidet. Det er mere snakk om å styrke det næringslivet som allerede er på Svalbard.
– Nå har vi en gylden mulighet til å diskutere hvordan dette arbeidet skal drives i fremtiden, sier Olsen.
I februar arrangerte LL, i samarbeid med Innovasjon Norge, konferansen «Testination Svalbard», der mange bedrifter som vil til Svalbard var til stede. Konferansen viste at interessen for å etablere ny næring på øygruppen er stor.

Vil være klimapilot
I Svalbard Næringsforening mener lederen Terje Aunevik at næringsrådgiveren er en viktig stilling.
– Det er ingen tvil om at det er behov for en koordinerende funksjon på dette feltet, sier han til Svalbardposten.
Næringsforeningen har spilt inn muligheten til å få penger til en prosjektstilling i forbindelse med satsingen Norge 203040. Dette er et klimanettverk stablet på beina av næringslivsaktører og miljøorganisasjoner. Formålet der er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot et lavutslippssamfunn, og være en pådriver for å nå Norges mål om utslippskutt innen 2030.
– Vi har jobbet en stund med dette, og håper det kan være muligheter til å få med oss tyngre krefter fra sentralt hold, sier Aunevik.
Norge 203040 har, etter påtrykk fra næringsforeningen, satt opp prosjektet «Utslippsfritt Svalbard» som ett av fire tverrsektorielle pilotprosjekter. Dermed er det et håp om at penger kanskje kan finne veien til Longyearbyen.

Powered by Labrador CMS