Svalsat vil utvide på Platåberget:

– Må sikre framtida

Satelittstasjonen trenger plass for opptil 20 nye antenner i året. En dobling av området skal sikre dette -og at ingenting kommer i veien for signalene.

STASJONSSJEF: Maja-Stina Ekstedt hos Svalsat forteller om et behov for ti-tjue nye satelittantenner i året.
STASJONSSJEF: Maja-Stina Ekstedt hos Svalsat forteller om et behov for ti-tjue nye satelittantenner i året.
Publisert

Prosessen mot en eventuell utvidelse av Svalbard satelittstasjon (Svalsat) startet i januar ifjor. Bedriften er gjennom LPO arkitekter for tiden i dialog med Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre om planarbeidet som må gjøres.

Nylig bestemte Sysselmannen at planen også krever konsekvensutredning. Det bekymrer stasjonssjef Maja-Stina Ekstedt ved Svalsat.

– Vi er spent på hva dette betyr i forhold til tid og usikkerhet. Våre kunder har en lang tidshorisont. Det krever at vi kan garantere plass for framtidige antenner, ellers blir det vanskelig. Med tett dialog i prosessen videre håper vi prosessen vil gå så smidig som mulig, sier hun til Svalbardposten.

Kravet om konsekvensutredning kommer fordi innvirkningen på landskapet kan bli “betydelig” og at utvidelsen kan få betydning for friluftslivet. Og fordi man ikke vet om det utvidelsen av antenneanlegget vil berøre kulturminner eller sjeldne miljøverdier, er det i seg selv et argument for konsekvensutredning hos Sysselmannen.

Verdens største

Anlegget på Platåberget er verdens største stasjon for nedlasting av data. 98 satelittantenner står spredt over et areal på 1,7 kvadratkilometer. Den skisserte utvidelsen er på mer enn 2,5 kvadratkilometer. Utvidelsen foreslås ved å forlenge dagens areal mot øst og sør.

– Hvor stort er behovet for nye antenner hos Svalsat?

– Ti til tjue nye antenner i året kan være realistisk, svarer stasjonssjefen.

Hun regner med at de nye installasjonene jevnt over vil være av den mindre typen. De største av dagens antenner måler over 20 meter i høyden.

DOBLES: Med den ønskede utvidelsen av Svalsat-området på Platåberget vil størrelsen på anlegget være mer enn doblet til over fire kvadratkilometer.
DOBLES: Med den ønskede utvidelsen av Svalsat-området på Platåberget vil størrelsen på anlegget være mer enn doblet til over fire kvadratkilometer.

Det er vanskelig å anslå, dersom den planlagte utvidelsen går i orden, hvor lang tid det nye Svalsat-arealet på totalt mer enn fire kvadratkilometer vil være nok i forhold til utbyggingstakten.

- Svalbard er et veldig gunstig sted for en satelittstasjon. Vi vet ikke eksakt hva framtida bringer, men arealutvidelsen er også en sikkerhet for framtidig utvikling. Det er ikke sikkert vi skal fylle det, men det ligger også en sikkerhet mot at andre installasjoner blir etablert og blokkerer signalene vår virksomhet er avhengige av, sier Ekstedt.

Dynamisk

Blant kundene hos Svalsat er det en spennende utvikling. Deler av markedet vokser med mange mindre aktører og raske endringer. Oneweb er ett eksempel. Kommunikasjonsselskapet gikk korona-konkurs. Planen var å tilby høyhastighets internettdekning for hele Arktis ved hjelp av flere hundre satelitter. Og opptil 60 nye antenner på Svalbard. Det rakk ikke bli så mange før konkursen rammet.

– Nå er nye eiere på plass. Det kan åpne for nye muligheter. Uansett tar vi med oss erfaring med ny teknologi videre. Det er en viss risiko involvert, men det er spennende og dynamisk. Og aldri bortkastet. Vi satser videre og skal fortsatt være arbeidsplass i Longyearbyen med positiv utvikling og som bidrar til vårt stabile familiesamfunn, sier hun.

Ny teststasjon

Området Svalsat ønsker å utvide med på Platåberget er i arealplanen avsatt til kultur-, næring og fritidsformål.
I tillegg til utvidelse av anlegget vil Svalsat etablere en ny teststasjon på ryggen mot Nordenskiöldfjellet.Det skal også anlegges en adkomstvei mellom disse to anleggene.

Deretter vil det være flere planleggingsrunder før alt er klart.

– Et optimistisk anslag vil være at vi er ferdige om et drøyt års tid, sier arkitekt Ingvild Sæbu Vatn LPO arkitekter.

Fakta:

Svalsat

Svalbard satelittstasjon ligger på Platåberget i Longyearbyen.

Etablert i 1997.

Eies og driftes av Kongsberg Satelitte Services (Ksat). Ca. 40 fast ansatte.

Henter data fra satelitter i polare baner opptil 14 ganger i døgnet.

Anlegget har 98 antenner med kupler I forskjellige størrelser, de største er opptil 24 meter høye.

Samlet grunnflate av antenner er over 9.000 kvadratmeter, I tillegg kommer 2.500 kvadratmeter av forskjellige bygg.

Svalsat driver også en mindre teststasjon på Hiortfjellet nord for Adventfjorden.

Powered by Labrador CMS