Finner de beste solcelle-løsningene

Forskning i Adventdalen skal finne den beste solcelle-løsningen for Longyearbyen lokalstyres bygninger.

FORSKNING: Professor Aleksey Shestov ved Unis´ testanlegg for solceller i Adventdalen.
FORSKNING: Professor Aleksey Shestov ved Unis´ testanlegg for solceller i Adventdalen.
Publisert

Målet er blant annet å teste ut og finne løsninger som fungerer mest mulig optimalt under arktiske forhold

Solceller skal brukes på taket av kulturhuset som en del av et større energisparingsprosjekt, har politikerne i lokalstyret enstemmig vedtatt. Det er satt av 150.000 kroner til pilotprosjektet.

– Vi må ha bedre kunnskap før vi finner helt ut hvordan vi skal gjøre, forklarer teknisk sjef Morten Dyrstad.

Snø og sand

Blant annet venter LL på resultatene av forskning på solceller i Adventdalen i regi av Universitetssenteret på Svalbard (Unis).

– Man vil blant annet finne ut hvordan solcellepanelene skal stilles for å fange opp minst mulig snø og hvordan man hindrer at sand sliper ned panelene. Dette er kompetanse som foreløpig ikke finnes, sier Dyrstad.

Unis har forsket på solceller i Adventdalen et par år. Effekt samt vær- og naturpåvirkning blir målt. Den mest synlige delen av forskningsanlegget er et rigg av trepaneler. Det flyttes med årstidene og gir informasjon om hvordan snø vil legge seg på et solcelleanlegg.

Tosidige solcellepaneler

– Vi tester også et tosidig solcelle-panel. De produserer elektrisitet ikke bare av lyset som treffer direkte, men også av lyset som treffer bakken og og reflekteres opp igjen og treffer solcellenes underside, forklarer professor i arktisk infrastruktur ved Unis, Arne Aalberg.

Det betyr at selv om panelet dekkes av snø kan det produsere strøm fra lys som reflekteres opp fra bakken. Det har også en annen fordel:

– Tradisjonelle paneler krever at de dreies etter sola. Dette er spesielt en utfordring i barske, arktiske forhold som vil påvirke alt av bevegelige deler. Et tosidig panel kan stå i én posisjon og er derfor en mer robust løsning mot snø, sand og ising, sier Aalberg.

Kunnskapen fra test-anlegget i Adventdalen skal brukes når LL planlegger for fremtidige solcelle-løsninger.

Enova-tilskudd

Test-anlegget som i første omgang skal monteres på taket av kulturhuset, er planlagt å være i drift innen lyset kommer tilbake på nyåret.
– Vi vil jobbe videre med å få på plass finansiering til et fullskala-anlegg som innbefatter at vi skal styre energibehovet til kjølemaskinen etter faktisk behov og ikke etter et tenkt behov. Vi skal også redusere energibehovet til kjøling ved å utnytte kald uteluft mange dager i året. Totalt sett vil dette senke energibehovet vesentlig, samtidig som vi utnytter tilgjengelig solenergi når kjølebehovet er størst på vår sommer og høst, forklarer enøk-rådgiver Dag Arne Husdal.

På spørsmål fra politikerne om kostnad, blir det grovt anslått til ti ganger prisen for test-anlegget. Altså halvannen million kroner.
– Kostnaden for et fullskala anlegg satser vi på å få dekket gjennom tilskudd fra Enova og andre. Vi har også inne en søknad om EU-støtte i samarbeid med Smart Inovation Norway, opplyser Husdal.

– Prosjektet gir oss arktisk spisskompetanse. Forhåpentligvis kan vi ta dette videre til flere av våre egne bygg og på sikt er det noe vi kan ta videre, ut av Longyearbyen, sier teknisk sjef Morten Dyrstad.

– Vind og hydrogen

Den lokalpolitiske begeistringen kom sterkest til uttrykk fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) da saken var oppe til behandling.

– Det er på høy tid å utnytte den tilnærmet gratis energien vi kan hente fra sola, og vi håper ingen har tenkt å stoppe med dette og at flere av våre egne bygg kan utstyres med solcelle-løsninger. Vi må også jobbe for en framtidig kraftforsyning fra vindmøller og bruk av grønn hydrogen. Longyearbyen bør bli en test-arena som viser vei og vil være relevant for mange andre samfunn. Jeg håper å få anledning til å bo på Svalbard helt uten å bidra til klimaskadelige utslipp, sa MDG-representant Jovna Z. Dunfjell da forprosjektet ble enstemmig vedtatt i lokalstyret.

Powered by Labrador CMS