NEI til Store Norske

Store Norske bør kun styre med gruver, foreslår Longyearbyen lokalstyre.

Bilde av drift i Gruve 7. I saksframlegget til Longyearbyen lokalstyre er dette det eneste Store Norske bør drive med i Longyearbyen.
Bilde av drift i Gruve 7. I saksframlegget til Longyearbyen lokalstyre er dette det eneste Store Norske bør drive med i Longyearbyen.
Publisert

Torsdag kveld blir det ekstraordinære møter i både administrasjonsutvalget (AU) og lokalstyret. Hensikten er å få utformet en uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om hvilken rolle et samlet lokalstyre mener Store Norske (SNSK) skal ha i framtiden.

I saksframlegget, som er signert lokalstyreleder Arild Olsen (Ap), foreslås det å vingeklippe selskapet.

Vekk fra boligmarkedet

SNSK er i dag den største boligeieren i Longyearbyen. Lokalstyret anser dette for å være uheldig.

«I dag er det flere boligutviklere i Longyearbyen. Flere aktører med ulik utviklingsstrategi er lite hensiktsmessig. Lokalstyret mener at boligutvikling i Longyearbyen bør utføres av færrest mulig offentlige aktører, aller helst bare en. Lokalstyret mener at SNSK ikke skal være denne aktøren.»

Vekk fra infrastruktur

SNSK eier et havneanlegg i Longyearbyen, men ellers er det lokalstyret, Avinor og Telenor som eier og forvalter den kritiske samfunnsinfrastrukturen. SNSK eier kullkaia og en andel av Gammelkaia, men lokalstyret vil ha Store Norske vekk fra eierskap og forvaltning av infrastrukturen.

«Fra lokalstyrets ståsted har Statsbygg, Avinor, Telenor og LL en klar rollefordeling når det kommer til eier- og driftsforhold av kritisk infrastruktur fremover, og mener at SNSK ikke skal ha en rolle i dette.»

Vekk fra grunnforvaltning

Heller ikke grunnen i Longyearbyen bør forvaltes av Store Norske, står det i saksframlegget.

«Lokalstyret mener at forvaltningen av grunnen skal flyttes fra SNSK til et mer hensiktsmessig organ»

Vekk fra nye forretningsområder

Hva angår nye forretningsområder for SNSK, er LL kritisk til at det statlige gruveselskapet skal delta.

«For lokalstyret er SNSK primært et gruveselskap. Vi anser det ikke som formålstjenlig at SNSK engasjerer seg i andre aktiviteter. Dette betyr at ingen forretningsområder skal konkurrere med privat næringsliv eller offentlige forvaltningsoppgaver, samfunnskritisk infrastruktur eller utviklingsstrategier for lokalsamfunnsutvikling, som for eksempel næringsarbeid. Dagens forretningsområder/oppgaver og engasjement i andre selskaper må sees i forhold til forannevnte og avvikles.»

Kun gruvedrift

I saksframlegget er driften av Gruve 7 den eneste oppgaven SNSK bør ha. Hva som gjøres i Svea er ikke lokalstyrets anliggende. Men lokalstyret ber NFD om at eventuelle investeringer i Svea ikke må gå utover investeringer i Longyearbyen.

«Lokalstyret er av den formening at nye arbeidsplasser primært skal skapes i Longyearbyen, og fortrinnsvis i framtidsrettede næringer som harmonerer med Norges klimaforpliktelser. Lokalstyret mener derfor at statlige midler må gå til å intensivere omstillingsprosessen i Longyearbyen.»

Kveldens møte i lokalstyret vil avgjøre om denne uttalelsen blir vedtatt eller ikke.

Powered by Labrador CMS