Statsbudsjettet:

Reservekraft-bevilgning gir stor økning til LL

Regjeringen foreslår en økning på 10 prosent til Longyearbyen lokalstyre neste år. Men økningen handler om penger til reservekraftsystem.

Longyearbyen trenger nytt reservekraftsystem. Økningen i overføringene i forslaget til Svalbardbudsjett 2019 henger sammen med dette.
Longyearbyen trenger nytt reservekraftsystem. Økningen i overføringene i forslaget til Svalbardbudsjett 2019 henger sammen med dette.
Publisert

I forslaget til statsbudsjett 2019 øker staten de totale overføringene til Longyearbyen lokalstyre (LL) fra 150,2 millioner i år til 165 millioner neste år. Det er en økning på 9,9 prosent.

Les også: Sjekk hva regjeringen vil bruke penger på

Det kan virke som et skikkelig påslag fra staten, men hvis man leser hva som ligger bak tallene, finner man ut at det i realiteten dreier seg om et prisjustert budsjett med et påslag for å starte jobben med nytt reservekraftsystem.

Les også: Setter av 330 millioner til gruverydding

I budsjettdokumentet skriver regjeringen at overføringene i utgangspunktet ble redusert med 8,3 millioner kroner, fordi statens andel av opprustingen av Longyearbyen Energiverk ble utbetalt i år. Så har regjeringen økt overføringene med 19 millioner kroner for å dekke en del av kostnadene med nytt reservekraftsystem. LL har anslått at dette vil koste 55,5 millioner kroner, der kostnadene skal deles likt mellom LL og staten.

Les også: Mer til forskning

Her er noen andre poster på forslaget til Svalbardbudsjett gjennom Justis- og beredskapsdepartementet neste år. Dette inkluderer ikke bevilgninger som ligger under andre departement:

Svalbard Kirke: 5,5 mill. (+2,8 prosent)

Longyearbyen lokalstyre: 165 mill. (+9,9 prosent)

Svalbard Museum: 12,9 mill. (+3 prosent)

Sysselmannen: 70,4 mill. (+5,6 prosent)

Iberegenet i Sysselmannens budsjett er to nye stillinger som skal styrke kapasiteten i forbindelse med oppryddingen av Svea og Lunckefjell.

Sysselmannens transporttjeneste: 205 mill. (+1 prosent)

Tilfeldige utgifter (skred og bostedstiltlak): 45 mill.

Kulturminnetiltak: 2,1 mill. (+4 prosent)

Bergmesteren for Svalbard: 1,9 mill. (+3,3 prosent)

Statsbygg Svalbard: 2,15 mill. (+1,9 prosent)

Skattekontoret Svalbard: 5,037 mill. (+22,3 prosent)

Skattekontoret skal styrkes med en stilling for å bedre arbeidet med å oppdatere befolkningsregisteret i Longyearbyen, sett i lys av at denne har økt de siste årene.

Totalt i Svalbardbudsjettet: 360.484 mill. (+51 prosent)

Powered by Labrador CMS