Kritisk til å begrense hjelp til elever

En forskergruppe stiller seg undrende til forslaget til forskrift om barnehagevirksomhet/ grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen.

Undrende: En gruppe forskere stiller seg undrende til forslaget om opplæring i Longyearbyen.
Undrende: En gruppe forskere stiller seg undrende til forslaget om opplæring i Longyearbyen.
Publisert

Forskergruppa for Barnerett ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet, har på eget initiativ gitt en høringsuttalelse til det omstridte høringsnotatet som ble offentliggjort i april i år. I høringsforslaget foreslås det en begrensning når det kommer til spesialundervisning, og hvis eleven har større vansker, vil hen heller ikke ha rett på spesialundervisning.

Barnekonvensjonen

I høringsutkastet presenteres menneskerettslige rettskilder som er relevante for barnehage- og opplæringsområdet på Svalbard – blant andre barnekonvensjonen, den europeiske menneskerettskonvensjonen, den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter og den internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Disse gjelder i utgangspunktet også for Svalbard, men departementet skriver i notatet at «gitt de særlige forholdene på Svalbard (...), kan ikke alle rettigheter nødvendigvis oppfylles på Svalbard eller i Longyearbyen. Om enkeltpersoner har behov for et tjenestetilbud ut over det som finnes i Longyearbyen, må den enkelte henvende seg til sin hjemkommune (...) eller til sitt hjemland dersom det ikke er Norge».

Bli abonnent på Svalbardposten

Hvilket abonnement passer for deg?

Alle abonnement blir automatisk fornyet til ordinær pris og løper til det blir sagt opp.

1 måned digitalt abonnement

Digital måned

10,- den første måneden, deretter 190,- per måned

for 1 måned

Bestill her

1 år papir og digitalt abonnement

Komplett HELÅR.

1980,-

for 12 måneder

Bestill her

6 måneder papir og digitalt abonnement

Komplett halvår.

1125,-

for 6 måneder

Bestill her

1 år digitalt abonnement

Digitalt helår

1380,-

for 12 måneder.

Bestill her

6 måneder digitalt abonnement

Digitalt halvår

860,-

for 6 måneder

Bestill her

1 år komplett sør for Bodø

2430,-

Full digital tilgang, eAvis og papirutgaven én gang i uken.
Portotillegg pr. avis fra Bodø og sørover pålydende kr 10,-

Bestill her

6 måneder komplett sør for Bodø

1345,-

Full digital tilgang, eAvis og papirutgaven én gang i uken.
Portotillegg pr. avis fra Bodø og sørover pålydende kr 10,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS