– Må tilpasse oss en ny virkelighet

De siste hundre månedene har temperaturen på Svalbard vært over det normale. -Situasjonen er unik, sier klimaforsker.

Det er mer nedbør og mer ustabilt vær på Svalbard.
Det er mer nedbør og mer ustabilt vær på Svalbard.
Publisert
Store deler av Longyearbyen har til tider vært stengt på grunn av skredfare .
Store deler av Longyearbyen har til tider vært stengt på grunn av skredfare .
Lokalstyreleder Arild Olsen er opptatt av at befolkningen i Longyearbyen skal føle seg trygge.Skredsikring har vært en viktig jobb siden skredet i desember 2015
Lokalstyreleder Arild Olsen er opptatt av at befolkningen i Longyearbyen skal føle seg trygge.Skredsikring har vært en viktig jobb siden skredet i desember 2015
Klimaforsker Kjetil Isaksen sier klimasituasjonen på Svalbard er unik.
Klimaforsker Kjetil Isaksen sier klimasituasjonen på Svalbard er unik.

Økningen i Svalbards temperatur er nå tre ganger så høy som den som måles på Østlandsområdet og seks ganger høyere enn den globale temperatur-økningen. Svalbard blir varmere og våtere, og været er mindre forutsigbart.

– Et endret klima skaper allerede utfordringer for oss som bor her, og vi må tilpasse oss en ny virkelighet, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Utrygghet

En ting er at sikring av bebyggelse og nye boliger blir dyrt. En annen ting som Olsen er opptatt av er at følelsen av utrygghet ikke må få feste seg.

– 100 måneder med temperatur over normalen er spesielt. Blant alle verdens måleserier for temperatur er det vi opplever på Svalbard nå unikt, sier klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk Institutt.

Normalen som meteorologene viser til er et gjennomsnitt av temperaturen i tidsrommet 1961 til 1990.

– Temperaturøkningen på Svalbard er stor, og vi er vitner til voldsomme endringer, sier Isaksen.

Oppvarming

Isaksen påpeker at havet har en viktig rolle i oppvarmingen. I løpet av de siste årene har det blitt stadig mindre havis, samtidig som at varmere vann presses nordover. Når isen ikke dekker havet får sollyset tak, og havet varmes ytterligere.

Når så vinden bringer mild vind fra havet innover land, øker temperaturen.

– Det pågår en spiraleffekt, der summen av ulike momenter fører til oppvarming. Denne prosessen er ikke lett å snu, sier Ketil Isaksen.

Selv om folk på Svalbard opplever de siste månedene som stabilt kalde, så er ikke dette nok til å komme under normaltemperaturen.

– Det må bli godt under minus 20 de siste dagene av mars for å bryte denne 100 måneder på rad rekorden, og det kommer ikke til å skje, sier forskeren.

Det unormale blir normalt

Ifølge forskerne vil klimaendringene først opptre i Arktis, og så spre seg sørover. Ketil Isaksen mener fastlands-Norge vil merke endringene, men ikke så sterkt som på Svalbard.

– Kysten langs fastlandet er isfri, og vi får ikke samme oppvarmende effekt som på Svalbard. Men fastlandet vil oppleve mer varme generelt og mer nedbør i form av regn. Når våren kommer tidligere og høsten senere blir tiden med snødekke redusert, og varmen fra sola vil få tak i bar mark og mørke arealer, som igjen vil øke oppvarmingen, sier han.

Lokalstyreleder Arild Olsen er overrasket over hvor hurtig endringene i klima kommer og påpeker at det unormale begynner å bli normalt.

– Vi var vant med stabilt kalde vintre med is på fjordene og tørre sommermåneder. Nå har vi et veldig varierende vær som er vanskelig å forutse, og dette utløser en rekke problemer og utfordringer, sier han.

Riving av boliger

Lokalstyrelederen mener man ligger i forkant, og har kommet i gang med praktiske forberedelser til et annet klima.

–Vi tar inn over oss at forandringer kommer, og det har kostet oss dyrt, sier han og viser til dramatiske snøskred som har tatt liv og utsatt mange for fare.

Planleggingen pågår nå for å rive 142 boliger som står i rasfarlig område under Sukkertoppen. Noen nye boliger på trygt sted er tatt i bruk, og flere skal bygges i tiden som kommer. Mer enn en halv milliard kroner skal brukes på sikring og nye boliger.

Nå er det bygd skredsikring overfor bebyggelsen, og det er satt i gang nøye overvåking av mulig skredfare. Flere hundre mennesker har også opplevd evakuering på grunn av mulig ras, og usikkerhet har blitt en utfordring for mange.

– Teknisk har vi tilpasset oss, og det kan gi nye muligheter. Men hvordan det skiftende klimaet påvirker mennesker her er minst like interessant, og samtidig vanskeligst å si noe om, sier han.

Blir dyrt

– Tilpasningen til et annet klima blir forferdelig dyrt, men vi har ikke tid til å vente. Vi må ikke la utryggheten få fortsette, sier Arild Olsen. Lokalstyrelederen er opptatt av å skape trygge rammer rundt befolkningen i Longyearbyen.

– Vi er opptatt av hvordan et varmere vær vil prege oss. Vil turister synes Svalbard er attraktiv når det pågår nedsmelting og været er ustabilt? Hva vil økt skipstrafikk gjøre med oss og hva skjer om det blir funnet olje i havet som til nå har vært dekket av is, spør han.

Arild Olsen ser også for seg at hverdagen til befolkningen vil endre seg, det samme vil fritiden.

– Å bevege seg i terrenget på Svalbard blir ikke som før. Skredfaren øker, sjøisen er ikke der som før, breene beveger seg raskt og ferdsel blir farligere og været blir mindre forutsigbart, sier Arild Olsen.

Powered by Labrador CMS