Ledig stilling (100%) i Svalbard Turn

Svalbard Turn ble dannet 6. september 1930. Svalbard Turn er i dag et fleridrettslag med 24 undergrupper og totalt 900 medlemmer. Vår visjon er å skape idrettsglede for alle i Longyearbyen. Klubbens arbeid skal preges av engasjement, frivillighet og likeverd.

Publisert

«Aktiv i friluft» startet opp som et prosjekt i Svalbard Turn høsten 2014. Prosjektet skal motivere og legge til rette for friluftsaktivitet for Longyearbyens befolkning, og jobbe for inkludering og folkehelse. «Aktiv i friluft» får finansiell støtte fra Svalbards Miljøvernfond og fondet har tildelte midler til 31.12.2021.

Stillingen er todelt, med 70% som prosjektleder for «Aktiv i friluft» og 30% fast stilling som administrasjonsmedarbeider. Stillingen er underlagt daglig leder i Svalbard Turn.

Arbeidsoppgaver:

• Lede og utvikle prosjektet «Aktiv i friluft»

• Arrangere tiltak og aktiviteter etter handlingsplanen til Aktiv i friluft

• Søke midler og rapportere på gjennomførte tiltak

• Forefallende administrative oppgaver i Svalbard Turn

Vi søker etter deg som er engasjert og initiativrik, og har følgende kvalifikasjoner:

• Relevant bakgrunn fra arbeid og arrangementer innen friluftsliv og idrett

• Erfaring med prosjektledelse

• Grunnleggende kompetanse innen administrasjon/IKT

• Er utpreget serviceinnstilt, selvstendig og strukturert

• Evner både å se helhet, og samtidig de viktige detaljene

• Kan håndtere tidvis store arbeidsmengder og mange parallelle prosesser

• Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig (norsk/ og engelsk)

• Gode samarbeids- og organisasjons- evner

Kunnskap om Longyearbyens nærområder

Vi kan tilby:

Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i en flott idrettsorganisasjon

• Bred kontaktflate mot engasjerte frivillige

• Lønn etter avtale

Noe kveldsarbeid, helgearbeid må regnes med når det er nødvendig for å støtte våre aktiviteter.

Søknadsfrist: 20. april 2021

Oppstart: 1. juli

Varighet:

100 % stilling ved tiltredelse, som fordeles slik: -70% t.o.m. 31. desember 2021 med gode muligheter for forlengelse og med eventuelle endringer i stillingsprosent, avhengig av tildeling av prosjektmidler økning/endring i stillingsprosent. 30% fast stilling.

Søknad med CV sendes elektronisk til: post@svalbardturn.no.

Dersom du har spørsmål til stillingen, ta kontakt med:

Daglig leder Elisabeth L Johannessen 97 62 21 59, eller styreleder Per Nilssen 47 75 63 02

Powered by Labrador CMS