Varsel om utkobling av strømforsyning:

Strømnettet vårt eldes, og trenger rehabilitering og løpende vedlikehold for sikker og pålitelig funksjon. I størst mulig grad utføres dette arbeidet uten å koble ut strømforsyningen.

Publisert

Vi starter nå opp arbeider som krever utkobling av luftlinjen til Adventdalen. Arbeidene betinger tunge maskiner i terrenget, og må avsluttes før snøen er smeltet og bakken er tint. For å redusere konsekvensen for våre kunder, utføres arbeidene senest mulig på våren, og utbedringer skjer seksjonsvis slik at strømforsyningen kan kobles inn igjen mellom hvert tiltak.

Strømforsyningen til hele Adventdalen fra avgang ved Svalbard Scooterutleie planlegges derfor utkoblet i 3 netter. (Svalbard Scooterutleie berøres ikke).

Planlagt utkoblingstidspunkt er mellom klokka 20.00 og klokka 06.30. Utkoblingene planlegges kveld 30 mai, 31 mai og 1 juni, med innkobling påfølgende morgen.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Morten Snaprud (tlf 93229901) eller Joachim Karlsen (tlf 98801397) kan kontaktes dersom spørsmål.

Powered by Labrador CMS