Sysselmesterkontoret på Skjæringa.

En politistat på Skjæringa?

Har påtalemakta fått overta dominansen hos Sysselmesteren på Skjæringa?

Publisert Sist oppdatert

Sysselmesteren har en viktig rolle på Svalbard. Lars Fause og hans etat skal både fylle rollen som statsforvalter og politimester. Det er en viktig balanse mellom de to funksjonene – statsforvalterrollen som samfunnsbygger og politirollen som regelvokter og straffeforfølger. Ikke alltid like lett å kombinere vil jeg tro.

Tradisjonelt har ledelsen hos Sysselmesteren vært sammensatt for å ivareta begge funksjoner. Den som utnevnes til Sysselmester har vekselvis kommet fra sivil administrasjon og fra politiet/påtalemakten. Og når sysselmesteren har vært fra sivil administrasjon, har en sørget for at assisterende sysselmester har hatt påtalekompetanse, og viser versa.

I det siste ser det ut til at dette er endret. Både nåværende sysselmester og assisterende sysselmester har sin altoverveiende erfaringsbakgrunn fra påtalemyndigheten/politiet, og nå er det jammen også ansatt en fra påtalemyndigheten som miljøvernsjef!

Sikkert gode folk, men jeg er bekymret for den holdningsendring til samfunnet som dette kan innebære. Politi og påtalemyndighet har lett for å se på folk som potensielle lovbrytere og forholder seg til omverdenen deretter. Jeg synes også å merke at det fra Skjæringa i økende grad er fokus på nitid regelforfølgelse og tro på at samfunnet kan styres gjennom straffeforfølgelse, påbud og forbud. Jeg savner et større fokus på rollen som samfunnsbygger, proaktiv tilretteleggelse for innbyggere og næringsliv, og bidra til samhold og fellesskapsfølelsen.

Jeg håper den forestående ansettelse av ny assisterende sysselmester kan bidra til å rette på dette. Og kanskje fremtiden kan avkrefte min mistanke?

Powered by Labrador CMS