Mot hummer og kanari-hytter i felt

Åtte søkere ønsker å sette opp næringshytter i felt. Men ingen har tenkt likt.

Denne konstruksjonen, med grånet material, og tak som går ned til bakken, ønsker Poli Arctici å sette opp i Kreklingpasset.
Denne konstruksjonen, med grånet material, og tak som går ned til bakken, ønsker Poli Arctici å sette opp i Kreklingpasset.
Publisert
Hurtigruten Svalbard ønsker å flytte denne hytta fra Brentskaret til Sveltihel.
Hurtigruten Svalbard ønsker å flytte denne hytta fra Brentskaret til Sveltihel.
Innvendig skal det ikke skorte på noe. <br/>
Innvendig skal det ikke skorte på noe.
Svalbard Villmarkssenter følger en stil som er tilnærmet fastlandshytter når de søker om å sette opp ei hytte på Elveneset.
Svalbard Villmarkssenter følger en stil som er tilnærmet fastlandshytter når de søker om å sette opp ei hytte på Elveneset.

Noen ønsker å bygge i «tradisjonell Svalbard-stil», mens andre vil sette opp hytter i mer moderne fasong. Andre igjen prøver seg med en mer egenkomponert stil. To søkere har fått godkjent sine konsekvensutredninger, mens seks måtte jobbe mer med sine forslag. Neste søndag går fristen ut for å levere endelige utredninger.

Lang prosess
Det er over et år siden Sysselmannen kunngjorde oppstart av prosessen for etablering av næringshytter på Svalbard. I alt ni søknader kom inn, og det ble besluttet at det skulle kjøres en felles utredningsprosess. Fristen ble satt til 1. august. Da det viste seg at bare to av åtte søkere oppfylte kravene i utredningsprogrammet, ble ny frist satt til 1. oktober, og Sysselmannen venter å få inn en del reviderte utredninger/søknader i tiden fram mot den datoen.

Når konsekvensutredningene er gjennomgått på nytt, skal søknadene ut på høring.

Uten motor

De to som har fått godkjent sine utredninger så langt er Spitsbergen Guide Service og Arctic Husky Travellers (AHK). Daglig leder i sistnevnte firma, Tommy Jordbrudal og samboer Janne Søreide har søkt om å få sette opp ei hytte i Tverrdalen. (Stedet må ikke forveksles med den Tverrdalen som går opp til Platåberget ved Longyearbyen. Dette er en annen dal med samme navn som ligger mellom Bolterskaret og Reindalen.)

Utredningen er den eneste av de åtte som skisserer kun ikke-motorisert bruk.

«AHT har søkt om etablering av en liten næringshytte i Tverrdalen (...) til bruk for umotorisert småskala turisme med hundespann vinterstid, og i begrenset grad til fots sommerstid.»

Hytta vil være på totalt 72 kvadratmeter og skal ha stående kledning som ikke skal males eller beises.

Svalbard Explorer ønsker å sette opp noe som ligner en fangsstasjon på Langneset.
Svalbard Explorer ønsker å sette opp noe som ligner en fangsstasjon på Langneset.

Bygger fangststasjon
Svalbard Explorer går kanskje lengst av alle med å dyrke Svalbards byggeskikk. Steve Daldorff Torgersen i firmaet er inspirert av fangststasjoner, og ønker å sette denne opp på Langneset. Hans konsekvensutredning hadde små mangler da den ble sendt inn første gang.

– For Svalbard Explorer er det viktig å kunne formidle historie, sier han og viser til hva han har satset på ellers med Gruvelageret i Sverdrupbyen, og Karlsberger Pub.

Den driftige gründeren mener det skal være mulig å få gjort mye bygging allerede neste høst, dersom prosjektet blir godtatt.

– Da kan vi være i gang med drifta i høysesongen 2019, sier Torgersen opprømt.Varierende byggeskikk

Det er stor variasjon i hvilken byggemåte de forskjellige søkerne ønsker å bruke. Materialvalg er dog sammenfallende med treverk. Haugen Elinnstallasjon skiller seg kanskje mest ut (se bilde) med en konstruksjonstype som nok ikke er brukt så mange andre steder verken på Svalbard eller i verden. Selskapet ønsker å bygge ved Elveneset eller på Langneset.
Haugen Elinstallasjon sine skisser viser et noe nyskapende prosjekt.
Haugen Elinstallasjon sine skisser viser et noe nyskapende prosjekt.

Poli Arctici planlegger en konstruksjon som også er original i svalbardsammenheng (se bilde).

Og utseende kan spille inn i den videre søknadsprosessen for næringshytter.

– Virkning på landskap og tilpasning til terreng og omgivelser er viktige momenter i vurderingen, og i den sammenheng er utseende på bygningene også et tema, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen, Knut Fossum.

Powered by Labrador CMS