Færre bedrifter – økt omsetning

Selv om bergverk og utvinning har mistet 6 prosent av sine årsverk, har omsetningen steget med 41 prosent til 145 millioner kroner.

Det blir færre bedrifter i Longyearbyen.
Publisert Sist oppdatert

Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Tallene er fra 2021 og sammenliknes med tallene fra 2020.

Dette er to år som har vært preget av pandemi, men viser likevel at den store vinneren er overnattings- og serveringsvirksomheter, i alle fall når en ser på antall årsverk som har steget med 41 til 217 i 2021. Omsetningsøkningen har ikke hatt samme tempo med bare 26 millioner kroner til 266 millioner kroner.

Det er to virksomhetsområder som skiller seg ganske klart ut på statistikken over omsetning. Bygge- og anleggsvirksomhet omsatte for 672 millioner kroner. Men både antall årsverk og omsetningen er nedadgående sammenliknet med 2020. Den virksomheten som omsatte alle mest er transport og lagring med 692 millioner kroner, det samme som i 2020.

Antall årsverk i offentlig administrasjon har økt med 13, det samme som kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter. Men her kommer ingen opp mot økningen for overnattings- og serveringsvirksomhet.

Det er en nedgang i antall bedrifter fra 405 i 2020 til 395 i 2021. Totalomsetningen for bedriftene har derimot økt fra 3,2 milliarder kroner til 3,8 milliarder i 2021.

Powered by Labrador CMS