Får bygge boliger

Svalpro får sette opp to fireetasjesblokker på Elvesletta.

Svalpro håper at den første av de to blokkene kan stå klar neste år.
Svalpro håper at den første av de to blokkene kan stå klar neste år.
Publisert
Svalpro er godt i gang med byggingen av det første av to trinn på et nytt hotell. På resten av tomta, nord for hotellet, får de nå lov til å bygge to boligblokker.
Svalpro er godt i gang med byggingen av det første av to trinn på et nytt hotell. På resten av tomta, nord for hotellet, får de nå lov til å bygge to boligblokker.

Denne uka fikk selskapet tillatelsen fra Longyearbyen lokalstyre, som gir dem lov til å bygge to blokker med til sammen 30 leiligheter.

– Det er vi fornøyd med. Da kan vi begynne å prosjektere og forberede salg og igangsettelse. Salget vil være avgjørende for om vi kommer i gang. Jeg håper å ha et prospekt klart siste halvdel av august, sier daglig leder Svein Hugo Hansen i Svalpro.

Blokkene blir på fire etasjer, med parkering og boder i 1. etasje.

Opprinnelig har LL godkjent et hotellprosjekt i tre trinn på tomta. Byggetrinn tre erstattes med boligblokkene.
«Innsendte søknad er godt dokumentert ved tegninger og øvrig innsendte dokumentasjon. Slik administrasjonen vurderer det er omsøkte tiltak i samsvar med formål i arealplanen og de utfyllende bestemmelsene for byggeområde», skriver LL i rammetillatelsen.

Svalpro ønsker at de første 15 leilighetene skal stå ferdige i løpet av høsten neste år.

Powered by Labrador CMS