NHO-direktøren:

– Jeg fikk kjeft så det smalt i veggene

Da det ble vedtatt å legge ned gruvedriften på Svalbard, reagerte administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Helhetlig politikk: Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid vil ha Svalbard inn i regjeringserklæringen.
Helhetlig politikk: Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid vil ha Svalbard inn i regjeringserklæringen.
Publisert

Ifølge NHO ble gruvedriften på Svalbard lagt ned gjennom et avsnitt i statsbudsjettet. Ifølge leder i NHO-arktisk, Målfrid Baik, var det bare NHO-sjef Ole Erik Almlid som reagerte på dette

– Jeg er brennende opptatt at vi er offensive på klimaskiftet. At vi får ned utslippene, at vi bygger klimateknologi. At Norsk industri tar ansvar, vi har et moralsk ansvar. Nøkkelen til det er at vi satser på teknologi. Men mineraler er også en kritisk faktor i dette skiftet, og Norge har enorme mineralforekomster som vi trenger for blant annet å bygge ut solenergi og hydrogenproduksjon. Da blir det ganske meningsløst at vi da fjerner den muligheten å hente ut metallurgisk kull som da går rett inn i klimateknologien. Da jeg sa dette fikk jeg kjeft så det smalt i veggene, sier Almlid.

Må høre på folk

I forrige uke var NHO-sjefen på tur på Svalbard sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Almlid kommer på et tidspunkt der to nye forskrifter er sendt ut på høring. Den ene er om innskjerping av Miljøloven på Svalbard og den andre er ny forskrift om sikkerhet i felt på Svalbard. Begge er omfattende og er sendt ut nesten på samme tidspunkt.

– Det kommer ofte ulike høringsforslag og lovforslag som er motvirkende. Det er vanskelig å vite hva dette betyr for Svalbard for å opprettholde bosetningen og for å opprettholde sikre og ordentlige arbeidsplasser. Derfor må man balansere dette. Det er veldig godt å høre reiselivssjefen her si at målet ikke er massiv turisme, målet er å drive på en bærekraftig måte med et reiseliv som tar vare på naturen. Den turismen som gjør at gjestene blir lengre og legger igjen noe mer. Det er en fornuftig veksttilnærming. Da må man fra forvaltingen og politikernes side høre på hva reiselivsnæringen sier og ikke skape begrensinger for dem, sier han.

– Vi vil jobbe sammen med næringslivet og med politikerne. Når NHO og LO snakker om dette så har vi gode erfaringer med at fornuften seirer. De bør ta en tur opp hit, snakk med næringslivet og ta dem med, sier NHO-sjefen.

– Jeg er bekymret for at disse forslagene begrenser for mye og at de da oppnår det motsatte av det de tenker som overordnet med svalbardpolitikken, sier han.

Svalbard inn i regjeringserklæringen

Almlid forventer at Svalbard blir nevnt når regjeringserklæring blir skrevet.

– Jeg har en forventing om at en ny regjering har en offensiv og fornuftig svalbardpolitikk. Når regjeringserklæringen blir skrevet, bør man ha en tanke med hva man vil med Svalbard. Hva vil man med næringsutvikling, hva vil man med samspillet mellom det private og det offentlig på Svalbard? Og hva vil man sikkerhetspolitisk? Ingenting av dette er isolert fra hverandre. Jeg har et stort håp om at man ser på dette i en helhet og mer helhetlig enn vi har sett de siste årene, Almlid.

Flere bekymringer

Almlid har flere bekymringer når det gjelder forvaltingen av Svalbard og hvordan dette påvirker næringslivet. Den sittende regjeringen har vedtatt at det ikke skal bo flere mennesker på Svalbard, det skal ikke bygges på ny mark og at næringslivet står i en stor omstilling.

– Det er forskjell på om du bor her i 20-30 år mot at du bor her ett år for et eventyr for så å dra videre. For svalbardsamfunnet bør det være attraktivt å bo her en lengre periode. Derfor må reiselivet også bli en attraktiv bransje å jobbe i, og det er mange gode aktører. Jeg mener det gagner alle at det er en god balanse mellom det private næringslivet og det offentlig. Store Norske er et fantastisk selskap og drives som et privat selskap, men jeg tror de er tjent med at aktører som LNS også får lov å drive godt her. Vi arbeider med å få til en god balanse, men jeg har forståelse når private aktører forteller oss at de opplever det som en utfordring. Vi er oppmerksomme, og vi jobber mye med dette, sier Almlid.

– I et femtiårsperspektiv er Svalbard veldig viktig for oss. Vi må ta vare på ansvaret vi har gjennom Svalbardtraktaten. Vi kan ikke sette den i spill. Sikkerhetspolitikk er næringspolitikk og næringspolitikk er også sikkerhetspolitikk. Vi vil ikke kunne ivareta forpliktelsene hvis ikke næringsaktører er med å utvikle samfunnet, sier han.

– En helhetlig svalbardpolitikk er det viktigste i framtida, sier Almlid.

Utlendinger viktig ressurs

En annen av mengden av høringer som fosser over Svalbard, er å ta fra stemmeretten for mennesker uten norsk pass som ikke har en tilknytning til fastlandet.

– Det må ikke bli slik at det å være innbygger på Svalbard fra et annet land enn Norge er noe mindreverdig. Debattklimaet på dette temaet plager meg litt. Vi må ønske dem velkommen fordi det er flinke folk og vi skal ta vare på dem. Det er ressurser vi trenger, sier han

– Vi må ikke komme dit at vi får et klasseskille. Det ene er dem som er på et så lavt lønnsnivå at det nesten er straffbart. Vi tror på et organisert arbeidsliv der vi får på plass tariffavtaler også for guidene. Vi må heller ikke lage et klasseskille der det private blir presset ut fordi de ikke klarer å konkurrere med andre sine vilkår. Staten må se verdien av å ha private aktører her, og der er anbudspolitikken viktig. Vi må ha en forutsigbar anbudspolitikk, sier Almlid.

Powered by Labrador CMS