NATO-besøk forarger russerne

Kaller det for en provokasjon.

NATOs parlamentarikerforsamling skal møtes i Longyearbyen i neste måned. Det liker ikke Russland.
Publisert

8. til 10. mai skal NATOs parlamentarikerforsamling møtes i Longyearbyen. Det betyr at mellom 80 og 100 politikere fra forsvarsalliansen blir å finne i byen. De skal blant annet diskutere den sikkerhetspolitiske situasjonen i Arktis.

Dette faller Russland tungt for brystet. I en uttalelse fra russisk UD, gjengitt av det statlige nyhetsbyrået Sputnik News, betegner landet møtet som en provokasjon. De mener også at møtet er fullstendig unødvendig, og at det ikke følger ånden av Svalbardtraktaten av 1920.

«I et klima der NATOs strategi er å «begrense» Russland, der man også ser større militær oppbygging ved våre grenser enn noen gang før, er forsøket på å dra Spitsbergen under vingen til den politisk-militære blokken, og holde møter der, i strid med ånden til Svalbardtraktaten fra 1920,» skriver Sputnik News, og viser til en offisiell uttalelse fra russisk UD.

Det var High North News som omtalte saken først i går.

I artikkel 9 av Svalbardtraktaten ligger det «et generelt forbud mot å nytte Svalbard i krigsøyemed og konkrete forbud mot anlegg av flåtebaser og befestninger.» Artikkel 9 innebærer imidlertid ikke noe totalforbud mot norsk militær aktivitet på Svalbard. Besøk av norske marinefartøyer og kystvaktskip eller militærfly og opptreden av norsk militært personell i uniform krenker ikke traktatens bestemmelser.

Sputnik News medgir at det ikke er noe i artikkelen som forbyr et NATO-seminar på Svalbard, men at et møte i forsvarsalliansen kan tolkes som en utvidet bruk av øygruppen til militære formål.

Det skal ikke være fagmilitære til stedet under konferansen i Longyearbyen.

«Vi mener bestemt at det ikke er noen problemer i den arktiske regionen som krever tilstedeværelse fra NATO for å løses,» heter det videre i Sputnik News.

Powered by Labrador CMS