Utlendinger får dårligere trygdekår

Ny praksis i NAV gjør at over 300 utlendinger i Longyearbyen får sterkt innskrenkete rettigheter til trygdeytelser.

Vasyl og Natalya Vasylenko er to av over tre hundre utenlandske statsborgere på Svalbard som får sterkt innskrenkede rettigheter som følge av den nye praksisen. – Utlendinger blir en underklasse i samfunnet, mener Natalya.
Publisert

Denne uken ble det holdt et informasjonsmøte til arbeidsgivere i Longyearbyen. Som følge av en dom i Trygderetten har NAV bestemt å innskrenke rettighetene til utlendinger som ikke er medlemmer i Folketrygden.

Til nå har utenlandske arbeidstakere hatt medlemskap i Folketrygden så lenge de var i et arbeidsforhold til en norsk arbeidsgiver på Svalbard. Fra nå av tolkes dette strengere. Medlemskapet gjelder kun når vedkommende er i arbeid.

Sykepenger og fødselspenger
Det betyr at hvis en utenlandsk arbeidstaker blir sykemeldt, meldes han eller hun automatisk ut av Folketrygden etter en måned. Det betyr at det ikke skal utbetales sykepenger eller fødselspenger etter at vedkommende har vært borte fra jobb i en måned. Det skilles heller ikke på lovlig permisjon - etter en måned meldes utlendinger ut av Folketrygden.

Les mer om høygravide Kanittha Sinpru som ikke får fødselspenger (krever abonnement)

Vasyl (60) og Natalya (58) Vasylenko fra Ukraina er to av over 300 utlendinger i Longyearbyen som blir sterkt berørt.. De har jobbet for ISS på Svalbard i 13 år, og får kjenne den nye praksisen på kroppen snart. Vasyl skal om kort tid gjennomgå en operasjon i hånda, som fører til at han blir arbeidsufør i om lag ti uker.

– Etter fire uker er det slutt på sykepengene. Hvis jeg må ta noen røntgenbilder etter det tidspunktet må jeg betale alt selv. Det kan bli titusenvis av kroner, sukker Vasyl.

A- og B-lag
– Utlendinger blir nå en underklasse på Svalbard, sier Natalya Vasylenko og får støtte fra arbeidsgiveren sin.

– Dette er sosial dumping, utført av den norske stat. Det mest alvorlige er at man skiller mennesker i samme lille by, på samme lille arbeidsplass, og til og med i samme familie, på hvilke rettigheter de har, sier Gustav Halsvik.

Lokalstyreledelsen har nylig blitt informert om den nye praksisen, og har henvendt seg til Polaravdelingen for assistanse.

– Vi vil ikke ha et A- og et B-lag i arbeidslivet her, sier lokalstyreleder Christin Kristoffersen.

Powered by Labrador CMS