NFD tar over grunnforvaltningen fra Store Norske

De nye grunnforvalterne skal bo i Longyearbyen og den nye ordningen skal gjelde fra april 2020.

Grunnen på Svalbard skal forvaltes av staten fra april neste år.
Grunnen på Svalbard skal forvaltes av staten fra april neste år.
Publisert

De siste årene har deler av statlig eid grunn på Svalbard blitt forvaltet av Store Norske. Regjeringen foreslår nå at staten fremover skal forvalte all statlig grunn på øygruppen direkte.

- Store Norske har gjort en god jobb med å forvalte statlig eid grunn på Svalbard. Vi foreslår likevel å avslutte dette samarbeidet, fordi vi mener det er en mer hensiktsmessig løsning fremover at staten forvalter grunnen direkte. Alle avgjørelser om bruk av statlig eid grunn på Svalbard har uansett alltid ligget hos staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, eier i dag 99,5 prosent av all grunn på Svalbard. Store Norske har forvaltet sentrale deler av denne grunnen siden 2015, da staten kjøpte grunnen i Longyearbyen av nettopp Store Norske. Store Norske fikk rollen som grunnforvalter på vegne av staten, fordi de kjente lokalsamfunnet godt.

-Vi har hatt et godt samarbeid om grunneiendomsforvaltning og ser at en direkte statlig forvaltning vil være enklere og mer hensiktsmessig for svalbardsamfunnet. Vårt fokus blir nå å overføre kunnskap vi har bygd opp og å legge til rette for en god og smidig overgang, sier administrerende direktør i Store Norske Jan Morten Erstaas.

Etter grundige vurderinger foreslår regjeringen nå at gjeldende avtale med Store Norske avsluttes, og at Nærings- og fiskeridepartementet selv forvalter all statlig eid grunn på Svalbard direkte, og med start i april 2020.

- For innbyggerne på Svalbard og leietakerne av statlig eid grunn har endringen lite eller ingenting å si. Selv om de nye grunnforvalterne skal være ansatt i departementet, skal de bo og ha fast kontorsted i Longyearbyen, sier Røe Isaksen.

Oppstartdato og ny organisering av grunnforvaltningen er avhengig av Stortingets samtykke.

Powered by Labrador CMS