Mener teknologi er viktig for Svalbards fremtid

Under en stor konferanse i Longyearbyen 2. juni skal det diskuteres i hvilken grad teknologi kan være fremtiden etter at kulldriften legges ned.

President i NITO, Trond Markussen inviterer til seminar med et spekket program.
President i NITO, Trond Markussen inviterer til seminar med et spekket program.
Publisert

Det er NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon som inviterer til Arctic Drone Event. Spørsmålene som skal stilles er mange, og de skal blant annet diskutere autonom teknologi, robotisering og kunstig intelligens som sentrale drivere i den teknologiske utviklingen.

Hvordan skal vi håndtere overgangen fra industri og kulldrift til forskning og innovasjon? spør de i invitasjonen.

– Svalbard har stor strategisk viktighet for Norge og er helt sentral i regjeringens nordområdesatsing. Økt aktivitet i nord har aktualisert behovet for forsterket beredskap. NITO mener at bruk av ny teknologi og autonome løsninger kan bidra til bedre beredskap i nord, sier president i NITO, Trond Markussen.

Sikre norske interesser

Listen over talere er lang, og NITO ønsker å utfordre kunnskapsmiljøene, aktørene og politikerne til debatt om fremtidens Svalbard. Kan denne teknologien sette Svalbard og Norge på verdenskartet som den foretrukne infrastrukturen for forskning i Arktis? er et annet spørsmål de ønsker svar på.

– Svalbard er allerede i dag i en unik internasjonal posisjon som lokalitet for arktisk forskning. Bruken av ny teknologi, autonome enheter og kunstig intelligens er sentrale drivere i den teknologiske utviklingen. NITO håper at regjeringen vil videreutvikle Svalbard-politikken på en slik måte at det kan skapes flere kompetansearbeidsplasser i Longyearbyen som tiltrekker seg ingeniører og teknologer. Dette vil sikrer norske interesser, norsk bosetting og ivaretar en bærekraftig utvikling i Arktis, sier Markussen.

Droner

Markussen mener at ingeniørkompetansen er sentral for næringsutviklingen.

- For det første støtter vi opp om å utvikle droner som industri på Svalbard, og som eksportvare. Vi har utdanningssystemet på plass, og leverandørene er klare. Det vi trenger er en industrisatsing som legger til rette for et kraftfullt miljø for droner og for teknologiutvikling. Det kan i tillegg bidra til et nødvendig supplement for beredskapen i nord, sier Markussen.

- For det andre viser regjeringen at den har finansieringsvilje gjennom forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Nå trenger vi at denne viljen rettes mot utvikling av eksport av droner, sier Markussen.

En av talerne fra Unis, Marius Jonassen skal snakke om bruk av droner til forskning og undervisning. Det er også innlegg om innovasjon og næringsutvikling, og man kan få høre om en revolusjon innen marin datafangst ved hjelp av droner.

Konferansier er Arne O. Holm, og seminaret avholdes i Universitetsparken.

Powered by Labrador CMS