Ingen lisens for Svalbard?

Regjeringen varslet i dag at NRK-lisensen skal finansieres over skattseddelen i framtiden. Det kan bety at avgift for TV på Svalbard blir borte.

NRK skal bort fra lisens og finansieres over skatteseddelen fra 2020. Mye tyder på at det betyr slutten på avgifter for å se på TV på Svalbard.
NRK skal bort fra lisens og finansieres over skatteseddelen fra 2020. Mye tyder på at det betyr slutten på avgifter for å se på TV på Svalbard.
Publisert
Solveig Oftedal på skattekontoret i Longyearbyen har ikke fått noe varsel om endring i svalbardskatten. Hun er i villrede om hva endringen i finansieringsordningen for NRK vil få å bety for svalbardianerne.
Solveig Oftedal på skattekontoret i Longyearbyen har ikke fått noe varsel om endring i svalbardskatten. Hun er i villrede om hva endringen i finansieringsordningen for NRK vil få å bety for svalbardianerne.

«Regjeringa vil etablere faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og den direkte mediestøtta, for å gi mottakarane meir føreseielege vilkår og større sjølvstende. Regjeringa opprettar også eit uavhengig mediestøtteråd for å sikre og styrkje prinsippet om armlengds avstand,» melder regjeringen på sine nettsider i dag.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) presenterte fredag stortingsmedlingen «Mangfald og armlengds avstand - Mediepolitikk for ei ny tid». I den nye politikken skal mediestøtte omfordeles fra store til små aviser, og det kan bety økt støtte til aviser som Svalbardposten.

Noe av det som er mest interessant for folk på Svalbard er imidlertid omleggingen av lisensen til NRK. Til nå har lisensen vært en avgift som de som eier eller bruker TV-apparat har måttet betale. Avgiften ligger nå på i overkant av 3.000 kroner i året. I erkjennelsen av at medielandskapet forandrer seg, har regjeringen bestemt at NRK fra 2020 skal finansieres over skatteseddelen. I praksis betyr det at folk vil få litt mer å betale i skatt. Folk bosatt på Svalbard betaler imidlertid ikke ordinær skatt.

Skattekontoret på Svalbard er i villrede om hva den nye finansieringsordningen for NRK vil få å bety for svalbardianerne.

– Vi har ikke fått noen indikasjoner på at svalbardskatten skal økes, sier Solveig Oftedal på skattekontoret.

Med noen raske tankeeksperiment klarer hun ikke å finne ut hvordan folk på Svalbard skal bli avkrevd ekstra skatt for å finansiere NRK. Oftedal sender spørsmålet videre opp i sitt system for å få svar på dette over helga.

Pressesjef i Skatteetaten, Merete Jebsen, har heller ikke noe klart svar på Svalbardpostens spørsmål. Hun henviser avisen til Finansdepartementet. Kommunikasjonsrådgiver Helen Megaard i Finansdepartementet har heller ikke hørt om at det skal kreves ekstra skatt på Svalbard for å finansiere NRK.

– Det er tidlig enda, og ordningen skal ikke tre i kraft før 2020. Det er ganske god tid på å finne løsninger. Men foreløpig kan det se ut som Svalbard slipper ekstra skatt for å finansiere NRK, sier Megaard.

Powered by Labrador CMS