Ny værstasjon i Istjørndalen

Den tredje av syv planlagte værstasjoner er nå i drift i Istjørndalen.

Det er et krevende arbeid å sette opp værstasjonene på Svalbards tundra. Jordgrunnen er ofte ustabil og utsatt for smeltende permafrost. Men stasjonen kom opp til slutt, også i Istjørndalen.
Det er et krevende arbeid å sette opp værstasjonene på Svalbards tundra. Jordgrunnen er ofte ustabil og utsatt for smeltende permafrost. Men stasjonen kom opp til slutt, også i Istjørndalen.
Publisert
Værstasjon i Istjørndalen.
Værstasjon i Istjørndalen.

Værstasjonen inngår i Meteorologisk institutt sin overvåkning av vær- og klimautviklingen på Svalbard. Det skriver Norsk Polarinstitutt på sine nettsider.

All informasjon om temperatur, vindretning og vindstyrke sendes i sanntid fra stasjonene og gjøres tilgjengelig via værvarselet på Yr. Målet er at stasjonene skal gi presise værvarsler fra bestemte områder.

Mer miljøvennlig

Det er COAT – Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra, som satt opp stasjonen i Istjørndalen, i tilegg til flere lignende automatiske værstasjoner på Svalbard. Stasjonene skal bidra til å styrke overvåkingen av hvordan dyreliv og vegetasjon på tundraen påvirkes av klimaendringene, som pågår med full styrke i Arktis.

Værstasjonene gjør også at COATs fotavtrykk i overvåkingsområdene blir lite, fordi forskerne i mindre grad selv trenger å fysisk reise ut i villmarka for å hente værdata. Nå tikker informasjonen inn via datanettet og kan leses fra datamaskinene på kontorene.

Værstasjonene skal bidra til å styrke overvåkingen  av hvordan dyreliv og vegetasjon på tundraen påvirkes av klimaendringene, opplyser reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen.
Værstasjonene skal bidra til å styrke overvåkingen av hvordan dyreliv og vegetasjon på tundraen påvirkes av klimaendringene, opplyser reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen.

Sikkerhet for fredsel

Nå får man tak i både værdata for ferdsel og klimadata til forskning og overvåkning. Det er forsker Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt svært fornøyd med.

– Værstasjonene gir viktig kunnskap om klimavariasjoner i indre strøk på Svalbard, i tillegg til at de øker sikkerheten for de som ferdes i de aktuelle områdene, sier Ønvik Pedersen.

COAT-værstasjonene settes opp både i kyst- og innlandsområder i Adventdalen, Sassendalen og Reindalen, som er viktige leveområder for de tre overvintrende artene reinsdyr, fjellrev og svalbardrype, i tillegg til de store trekkende gåsebestander. De to første COAT-værstasjonene ble etablert på Jansonhaugen og i Reindalen i 2019.

Smeltende permafrost

Det er krevende å sette opp værstasjoner på tundraen fordi jordgrunnen ofte er ustabil.

– Værstasjonen i Istjørndalen ble fraktet med helikopter fra Longyearbyen. Der ble fundamentet boret i stein før stasjonen ble montert og koblet til met.no sitt datasystem, opplyser forskningsingeniør Stein Tore Pedersen fra Norsk Polarinstitutt, som selv var med på operasjonen.

COAT-værstasjonene inngår i det faste observasjonsnettverket som driftes av Meteorologisk institutt, og er resultat av langsiktig samarbeid mellom Meteorologisk institutt, COAT, Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Norsk institutt for naturforskning og Universitetssenteret på Svalbard.

Powered by Labrador CMS