Oppryddingen i Svea blir langt billigere

Når opprydningen av Lunckefjell og Svea-gruvene nærmer seg slutten viser det seg at det blir langt rimeligere enn forventet.

Ryddet: Slik ser det ut i Svea når opprydningen nærmer seg slutten.
Publisert

700 millioner kroner sparer staten på opprydningen.

– Arbeidet med å rydde Svea og Lunckefjell er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Store Norske rydder opp etter mer enn hundre års gruvedrift i Svea og tilbakefører området til naturlig tilstand. Arbeidet har gått bedre enn vi opprinnelig forventet, og vi har som målsetting å ferdigstille prosjektet til 700 millioner kroner under det opprinnelige kostnadsanslaget på 2,5 milliarder kroner, sier styreleder Annette Malm Justad i en pressemelding fra Store Norske.

Utgiftene til Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell ble bevilget i statsbudsjettet 2017. I årsrapporten for 2019 ble det tilbakeført 300 millioner kroner og i 2020 ble ytterligere 400 millioner kroner tilbakeført. Den totale rammen på prosjektet estimeres nå til 1,8 milliarder kroner.

– Det var opprinnelig satt av 2,5 milliarder kroner til prosjektet. Vi er stolte over at vi nå ser at vi vil komme i mål betydelig under dette og fremdeles leverer på kvalitet. Fremdriften i prosjektet har vært bedre enn planlagt, noe som skyldes god prosjektledelse og godt samarbeid med entreprenører og samarbeidspartnere, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

I Svea jobbes det med å fjerne bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass.

– Dette er et stort og komplisert prosjekt som utføres under krevende klimatiske forhold. Når vi forlater området skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket, sier Ertsaas.

Powered by Labrador CMS