Rødt svarer på Svalbardpostens spørsmål:

«Alle må få delta i lokaldemokratiet»

Her er Rødts svar.

Stemmerett: Rødts partileder Bjørnar Moxnes er vil beholde stemmeretten som i dag for ikke-norske borgere på Svalbard.
Stemmerett: Rødts partileder Bjørnar Moxnes er vil beholde stemmeretten som i dag for ikke-norske borgere på Svalbard.
Publisert

Svalbardposten har bedt de politiske partiene på Stortinget å svare på fire spørsmål. Svarene står i kursiv etter spørsmålet:

1. 8. april kom høringsbrevet om hvordan opplæringen skal foregå i Longyearbyen. Der blir det foreslått å begrense støtten til barn med særskilte behov. Støtter dere et slikt skoletilbud?

Nei. Regjeringas forslag til å begrense barn med særskilte behovs rett til skolegang er brudd på disse barnas rettigheter. Det må være mulig for familier med flere ulike behov å få bosette seg og bli boende på Svalbard.

2. Justis- og beredskapsdepartementet vil fjerne stemmeretten og muligheten til å delta i lokalpolitikken for dem uten norsk pass på Svalbard, med mindre vedkommende har minst tre års botid i en kommune på fastlandet. Vil dere ta fra dem stemmeretten?

Nei, alle må få delta i lokaldemokratiet, på samme vilkår som på fastlandet, at man har bodd i tre år i det lokalsamfunnet det gjelder.

3. Hva blir fremtidens energikilde for Svalbard, og hvem skal drifte det?

Det er et vanskelig spørsmål som vi gjerne skulle hatt svaret på, men vi vet at vi må ha tilstedeværelse på Svalbard, og vi trenger en annen energikilde enn kull. Så kommer det an på de nye teknologiene hva som fungerer, og kanskje må det bli en blanding av ulike teknologier. Vi mener uansett at den nye energikilden er et statlig ansvar. For å få til det grønne skiftet raskt nok må vi bruke statens økonomiske muskler, og vi vil investere deler av oljefondet i norsk industri og klimavennlig infrastruktur for å kutte utslipp, unngå global klimakatastrofe og sikre grunnlaget for verdiskaping for framtidige generasjoner.

4. Hvorfor skal Svalbard være Norges eneste skatteparadis, og skal det fortsatt være det?

Rødt har ingen planer om å endre den lave personbeskatninga på Svalbard, vi mener det er viktig for å bevare bosetning. Både for at folk skal ha mulighet til å bo der de ønsker, og for å ha norsk tilstedeværelse på Svalbard.

I morgen: Fremskrittspartiet

Powered by Labrador CMS