Arbeiderpartiet svarer på Svalbardpostens spørsmål:

«Ammoniakk og solkraft er viktige stikkord»

Her er Arbeiderpartiets svar.

Venter på behandling: Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre har ikke fått behandlet alle sakene som er viktige for Svalbard.
Venter på behandling: Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre har ikke fått behandlet alle sakene som er viktige for Svalbard.
Publisert

Svalbardposten har bedt de politiske partiene på Stortinget å svare på fire spørsmål. Svarene står i kursiv etter spørsmålet:

1. 8. april kom høringsbrevet om hvordan opplæringen skal foregå i Longyearbyen. Der blir det foreslått å begrense støtten til barn med særskilte behov. Støtter dere et slikt skoletilbud?

Vi har registrert at det denne våren er sendt et forslag på høring. Høringsfristen har akkurat gått ut, og saken har enda ikke kommet til Stortinget. Arbeiderpartiet har derfor ikke fått behandlet den enda.

2. Justis- og beredskapsdepartementet vil fjerne stemmeretten og muligheten til å delta i lokalpolitikken for dem uten norsk pass på Svalbard, med mindre vedkommende har minst tre års botid i en kommune på fastlandet. Vil dere ta fra dem stemmeretten?

Det samme gjelder her. Forslaget fra regjeringen kom i slutten av juni, Stortinget har ikke vært samlet siden, og vi har ikke fått behandlet spørsmålet. Derfor kan vi ikke gi noe endelig svar nå.

3. Hva blir fremtidens energikilde for Svalbard, og hvem skal drifte det?

Ammoniakk og solkraft er viktige stikkord. Det skal drives av et samarbeid mellom offentlige og private aktører, og ha som mål å skape mest mulig lokale ringvirkninger. Berlevåg kommune satser stort på produksjon av grønn ammoniakk, industriaktører i ZEEDS-prosjektet ser på hvordan man kan få utviklet systemer for frakt og bunkring, Varanger kraft har en sentral rolle, det samme vil lokalsamfunnet på Svalbard ha.

4. Hvorfor skal Svalbard være Norges eneste skatteparadis, og skal det fortsatt være det?

I tillegg til andre begrunnelser, er skattepolitikken for Svalbard et virkemiddel for sikre en stabil og robust norsk bosetting. Arbeiderpartiet har ingen planer om å endre på denne.

Arbeiderpartiets Stortingsgruppe har i tillegg sendt en liten presisering: «Svara på 1 og 2 er i høgste grad reelle. På Stortinget er april-juni ein intens periode i normalår, når ein skal få unna alle sakene som faktisk kjem hit. I stortingsvalår er det ekstra mange saker, og så går partileiinga og representantane meir eller mindre rett over i valkamp med tettpakka kalendrar. Svalbardposten kjenner betre enn dei fleste til kompleksiteten i Svalbard-relaterte saker, så eg ber om forståing for at eit seriøst og ansvarleg parti må få gå grundig inn i ting før vi konkluderer.»

I morgen: SV

Powered by Labrador CMS