FrP svarer på Svalbardpostens spørsmål:

«Det er ingen tvang å bosette seg på Svalbard»

Her er Fremskrittspartiets svar.

Skatt: Fremskrittspartiets partileder Sylvi Listhaug vil jobbe for enda lavere skatter.
Skatt: Fremskrittspartiets partileder Sylvi Listhaug vil jobbe for enda lavere skatter.
Publisert

Svalbardposten har bedt de politiske partiene på Stortinget å svare på fire spørsmål. Svarene står i kursiv etter spørsmålet:

1. 8. april kom høringsbrevet om hvordan opplæringen skal foregå i Longyearbyen. Der blir det foreslått å begrense støtten til barn med særskilte behov. Støtter dere et slikt skoletilbud?

Svalbard verken er, eller skal være et livsløpssamfunn. De som velger å bosette seg på øygruppen gjør dette frivillig basert på et premiss om at man ikke har tilgang til alle de samme rettigheter som på fastlandet. FrP ønsker ikke å utvide rettighetene til spesialundervisning i skolen på Svalbard. Syntes man at tilpassing i skole, barnehage eller andre steder er for dårlig må man flytte tilbake til fastlandet eller eget hjemland. Det er ingen tvang å bosette seg på Svalbard.

2. Justis- og beredskapsdepartementet vil fjerne stemmeretten og muligheten til å delta i lokalpolitikken for dem uten norsk pass på Svalbard, med mindre vedkommende har minst tre års botid i en kommune på fastlandet. Vil dere ta fra dem stemmeretten?

Ja. FrP støtter forslaget som er sendt på høring om endringer i valgbarhetsreglene for Longyearbyen. Dette er et nødvendig grep for å sikre norske interesser på øygruppa, og ivareta målene for svalbardpolitikken.

3. Hva blir fremtidens energikilde for Svalbard, og hvem skal drifte det?

Det har lenge vært tydelig at det er på høy tid å bytte ut kullkraftverket på Svalbard med en ny og mer klimavennlig energiløsning. Det er viktig at løsningen man velger passer med de spesielle forholdene som er på Svalbard, og det kan bety en blanding av flere energikilder. Svikt i energiforsyningen på Svalbard kan få alvorlige konsekvenser, så for Fremskrittspartiet er det viktigste kriteriet at løsningen som velges ivaretar forsyningssikkerheten til alle som bor og lever der.

4. Hvorfor skal Svalbard være Norges eneste skatteparadis, og skal det fortsatt være det?

Fremskrittspartiet vil redusere skattene og i særlig grad avgiftene som rammer folk og arbeidsplasser i kommende Stortingsperiode. Vi sier derfor nei til å øke skatte- og avgifts byrden for folk og næringsliv på Svalbard og mener at Svalbard skal beholde sin særstilling i skatte- og avgiftsregelverket. Svalbard er i en spesiell situasjon med begrenset sosialt sikkerhetsnett og tjenester. Dette kompenseres noe gjennom lave skatter- og avgifter for å tiltrekke arbeidskraft til øysamfunnet.

I morgen: Venstre

Powered by Labrador CMS