MDG svarer på Svalbardpostens spørsmål:

«Det må være statlig kontroll på fremtidens energikilde»

Her er Miljøpartiet De Grønnes svar.

Svalbardskatt uendret: MDG-leder Une Bastholm er ikke enig i at Svalbard er et skatteparadis.
Svalbardskatt uendret: MDG-leder Une Bastholm er ikke enig i at Svalbard er et skatteparadis.
Publisert

Svalbardposten har bedt de politiske partiene på Stortinget å svare på fire spørsmål. Svarene står i kursiv etter spørsmålet:

1. 8. april kom høringsbrevet om hvordan opplæringen skal foregå i Longyearbyen. Der blir det foreslått å begrense støtten til barn med særskilte behov. Støtter dere et slikt skoletilbud?

Vi mener alle barn skal ha rett til den samme opplæringen uansett om de bor på Svalbard eller på fastlandet, og ønsker derfor ikke å begrense støtten til barn med særskilte behov.

2. Justis- og beredskapsdepartementet vil fjerne stemmeretten og muligheten til å delta i lokalpolitikken for dem uten norsk pass på Svalbard, med mindre vedkommende har minst tre års botid i en kommune på fastlandet. Vil dere ta fra dem stemmeretten?

Alle som er en del av et lokalmiljø bør være med på å ta ansvaret for det, og deltagelse i demokratiet er en viktig del av det. Derfor synes vi det er unaturlig å gi regler som gjør det umulig for personer som bor på Svalbard å delta. Det er naturlig med et botidskrav, men dette kravet bør handle om at du skal bo der du skal ha stemmerett, og ikke et annet sted.

3. Hva blir fremtidens energikilde for Svalbard, og hvem skal drifte det?

Fremtidens energikilde må være fornybar. Hva den skal være må utredes av fagfolk, men det er hevet over tvil at et reelt bærekraftig polarsamfunn må være et nullutslippssamfunn. Off-grid energiløsninger i polarområdene kan bli en spesialkompetanse på Svalbard som kan eksporteres til andre samfunn i nord.

Det må være statlig kontroll på fremtidens energikilde. Hvem som skal drifte må utredes, men Store Norske er i full omstilling mot et fremtidsrettet energiselskap og er en nærliggende tanke.

4. Hvorfor skal Svalbard være Norges eneste skatteparadis, og skal det fortsatt være det?

Svalbard er ikke et skatteparadis. Med skatteparadis menes vanligvis stater hvor selskap eller formuer kan flagges ut/gjemmes bort for å unndra seg skatt. Dette er ikke mulig på Svalbard.

Om det er Svalbardskatten det siktes til, støtter MDG at den ligger på dagens nivå. Skattenivået må forstås ut fra både det reduserte tjenestetilbudet på Svalbard og ut fra Svalbardtraktaten.

Powered by Labrador CMS