Venstre svarer på Svalbardpostens spørsmål:

«Driftsansvaret bør ligge hos Store Norske»

Her er Venstres svar.

Energidebatt: Venstre-leder Guri Melby vil at Store Norske skal ha driftsansvar for ny energi i Longyearbyen.
Energidebatt: Venstre-leder Guri Melby vil at Store Norske skal ha driftsansvar for ny energi i Longyearbyen.
Publisert

Svalbardposten har bedt de politiske partiene på Stortinget å svare på fire spørsmål. Svarene står i kursiv etter spørsmålet:

1. 8. april kom høringsbrevet om hvordan opplæringen skal foregå i Longyearbyen. Der blir det foreslått å begrense støtten til barn med særskilte behov. Støtter dere et slikt skoletilbud?

Det må tas hensyn til de behov folk og familier som har lang tilhørighet i Longyearbyen har, og vi i Venstre er for økt bruk av skjønn. For oss er hensynet til barns beste det viktigste utgangspunktet for å utforme løsninger. Det er bred politisk enighet om at Longyearbyen skal være et familiesamfunn, men at det ikke skal være et livsløpssamfunn. Derfor er det en rekke rettigheter man har på fastlandet som man ikke har på Svalbard. Det er viktig at folk gjør seg kjent med hvilke rettigheter, og dermed tilbud, man har og ikke har, om man vurderer å flytte til Svalbard. Å flytte fra fastlandet til Svalbard om man har barn med spesielle behov, kan (og må) fort innebære at det er vanskelig å imøtekomme barnets behov.

2. Justis- og beredskapsdepartementet vil fjerne stemmeretten og muligheten til å delta i lokalpolitikken for dem uten norsk pass på Svalbard, med mindre vedkommende har minst tre års botid i en kommune på fastlandet. Vil dere ta fra dem stemmeretten?

Et av de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk er å opprettholde det norske samfunn på øygruppen. I praksis er det fri immigrasjon på Svalbard. Om alle som oppholder seg/bor på Svalbard skal ha stemmerett, og dermed legge premisser for samfunnsutviklingen, så imøtekommer vi ikke det overordnede målet. Venstre mener det er derfor ikke et urimelig krav at man må ha en viss botid på fastlandet for å ha stemmerett til lokalvalg i Longyearbyen, selv om vi på generelt grunnlag er for et bredest mulig demokrati.

3. Hva blir fremtidens energikilde for Svalbard, og hvem skal drifte det?

Ut fra hensynet til lavest mulig klimagassutslipp og forsyningssikkerhet, mener Venstre energiløsningen på Svalbard ta i bruk fornybare energiløsninger så langt det lar seg gjøre, dvs. sol- og vindenergi. I en startfase vil det være behov for diesel/multifuel-aggregat for å sikre forsyningssikkerheten, men det er viktig å holde muligheten åpen for at vi med tiden kan finne teknologi som gir Svalbard 100 prosent fornybar energi. Løsningen vi går inn for vil gi både laveste klimagassutslipp og kostnad. Driftsansvaret bør ligge hos Store Norske.

4. Hvorfor skal Svalbard være Norges eneste skatteparadis, og skal det fortsatt være det?

Bo- og levekostnadene er høye på Svalbard, og Venstre mener det er naturlig å ha lavere skattesatser for at vanlige folk skal ha råd til å bo der, samtidig som innbyggerne har færre velferdsmessige rettigheter. Det er derfor rettferdig med lavere skattesatser. Svalbard verken er, eller skal være, et skatteparadis. Vi mener det er riktig at personer fortsatt må være bosatt på Svalbard for å underlegges Svalbards skattesatser.

I morgen: MDG

Powered by Labrador CMS