Høyre svarer på Svalbardpostens spørsmål:

«Man må ha botid i Norge for å få stemmerett»

Her er Høyres svar.

Venter på høringene: Statsminister Erna Solberg på om bord i Polarsyssel under et tidligere besøk på Svalbard. Høyre vil vente på høringssvar før de konkluderer i noen saker om Svalbard.
Venter på høringene: Statsminister Erna Solberg på om bord i Polarsyssel under et tidligere besøk på Svalbard. Høyre vil vente på høringssvar før de konkluderer i noen saker om Svalbard.
Publisert

Svalbardposten har bedt de politiske partiene på Stortinget å svare på fire spørsmål. Svarene står i kursiv etter spørsmålet:

1. 8. april kom høringsbrevet om hvordan opplæringen skal foregå i Longyearbyen. Der blir det foreslått å begrense støtten til barn med særskilte behov. Støtter dere et slikt skoletilbud?

Dette har akkurat vært på høring og vi vil konkludere når vi har sett på tilbakemeldingene i denne saken. Svalbardsamfunnet har sine særegenheter som må bevares. Da er omfanget av velferdstilbud sentralt å diskutere, men i denne saken vil vi se på høringssvarene før vi konkluderer.

2. Justis- og beredskapsdepartementet vil fjerne stemmeretten og muligheten til å delta i lokalpolitikken for dem uten norsk pass på Svalbard, med mindre vedkommende har minst tre års botid i en kommune på fastlandet. Vil dere ta fra dem stemmeretten?

De siste årene har stadig flere flyttet til Longyearbyen direkte fra utlandet. Vi mener at man skal ha en tilknytning til Norge for å kunne stemme ved lokalvalg. I andre kommuner skjer det naturlig gjennom at man bor i Norge, på Svalbard skjer ikke dette og vi mener derfor at man må ha botid i Norge for å få stemmerett. Saken er sendt på høring så vi vil se på tilbakemeldingene før vi konkluderer.

3. Hva blir fremtidens energikilde for Svalbard, og hvem skal drifte det?

Høyre tar mål av seg til å gjøre Longyearbyen på Svalbard til hele verdens fornybare utstillingsvindu. Foruten kullkraftverket, forsynes Svalbard i dag av dieselaggregat. Høyre ønsker er at begge disse energikildene skal erstattes av grønnere alternativer som solenergi, vindkraft og termisk energi, og etter hvert også med hydrogen eller ammoniakk.

4. Hvorfor skal Svalbard være Norges eneste skatteparadis, og skal det fortsatt være det?

Det gunstige skattenivået på Svalbard skal bidra til aktivitet og sysselsetting på Svalbard, men skal ikke kunne brukes til å spare skatt på avkastning av investeringer som er gjort utenfor Svalbard. Vi mener dagens skatteregler ivaretar dette godt og har ingen planer om å endre på det.

I morgen: Arbeiderpartiet.

Powered by Labrador CMS