SV svarer på Svalbardpostens spørsmål:

«SV er sterkt imot de foreslåtte endringene»

Her er SVs svar.

Medvind: SV-leder Audun Lysbakken opplever gode meningsmålinger for tiden. Han er tydelig på partiets Svalbard-politikk.
Medvind: SV-leder Audun Lysbakken opplever gode meningsmålinger for tiden. Han er tydelig på partiets Svalbard-politikk.
Publisert

Svalbardposten har bedt de politiske partiene på Stortinget å svare på fire spørsmål. Svarene står i kursiv etter spørsmålet:

1. 8. april kom høringsbrevet om hvordan opplæringen skal foregå i Longyearbyen. Der blir det foreslått å begrense støtten til barn med særskilte behov. Støtter dere et slikt skoletilbud?

Nei, SV er sterkt imot de foreslåtte endringene.

2. Justis- og beredeskapsdepartementet vil fjerne stemmeretten og muligheten til å delta i lokalpolitikken for dem uten norsk pass på Svalbard, med mindre vedkommende har minst tre års botid i en kommune på fastlandet. Vil dere ta fra dem stemmeretten?

Nei, her begrenser man demokratiske rettigheter og demokratisk deltakelse.

3. Hva blir fremtidens energikilde for Svalbard, og hvem skal drifte det?

SV ønsker en storstilt satsning for å omstille energiforsyningen på Svalbard og erstatte kullkrafta. Det finnes ikke enkle løsninger, men vi støtter forskningen og utviklingen av nye energikilder. Framtidas energiløsning på på Svalbard er avhengig av et tverrfaglig og forskningsbasert samarbeid mellom blant annet Store Norske, Lokalstyre og Unis. Hydrogen/ammoniakk, pellets, solceller og vindkraft er noe som diskuteres, og en kombinasjonsløsning er det mest naturlige på kort sikt. Det utredes også hvorvidt bergvarme kan benyttes i fremtiden. Det vil også være helt avgjørende at vi finner gode energiløsninger som også tar vare på sårbar natur på Svalbard.

4. Hvorfor skal Svalbard være Norges eneste skatteparadis, og skal det fortsatt være det?

Svalbard står i en særstilling skattemessig, og det er det mange grunner til. For SV er det viktigste at vi tilpasser skattesystemet til kunne både kunne bidra til å bygge gode velferdstjenester og opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn på Svalbard. Generelt er SV for en skattepolitikk som gjør det lønnsomt for vanlige folk å arbeide, og for en høy skatt på store formuer og skyhøy arv.

I morgen: Rødt

Powered by Labrador CMS