LESERINNLEGG

Store Norskes pensjonistforening 35 år

Foreningen er nå 35 år. 11.-14. september er det treff i Longyearbyen.

Sverdrupbyen var første møte med Longyearbyen for Amund Solend som nå er leder for Store Norske Pensjonistforening.
Publisert Sist oppdatert

Initiativet og bakgrunnen. Store Norske (selskapet) inviterte til det første pensjonisttreffet 1.-5. mars 1988. Administrasjonen hadde en tid arbeidet med å legge til rette for etablering av en pensjonistforening i selskapet. Det hadde også kommet innspill fra fagforeningene om det samme. Svalbardposten dekket saken godt. Situasjonen var jo slik at da ansatte ble pensjonert reiste de hver til sitt på fastlandet. Dermed ble kontakten med Svalbard og selskapet slutt. Mange hadde nok et ønske om en eller annen anledning og mulighet for å treffe tidligere kolleger igjen. Også det å få et gjensyn med sin arbeidsplass og se utviklingen i Longyearbyen og Svea var nok på ønskelisten.

Første treff. Det første treffet ble arrangert 1.-5. mars 1988 med invitasjon fra selskapet. 30 møtte på det konstituerende møtet hvor de ble enige om å stifte foreningen. Selskapet arrangerte også festmiddag. Dette ble begynnelsen på en tradisjon som ble fulgt i alle år frem til 2015. Den årlige festmiddagen med selskapet som vertskap ble til og med vedtektsfestet!

Økonomien i pensjonistforeningen er basert på fondsmidler (fra skadefondet) som ble tilført foreningen i 1992. Dette var midler som de ansatte hadde innbetalt gjennom mange år. Gjennom årene har foreningen forvaltet økonomien meget godt.

Longyearbyen har i alle årene siden etableringen vært møtested for de årlige treffene. Riktignok har det ved flere anledninger vært tatt til orde for å møtes på fastlandet eller i syden. Normalt er det treff i månedsskiftet august/september.

Program. Helt fra første treff har foreningen hatt et innholdsrikt og interessant program. Faste punkter er selvsagt årsmøtet med de saker som vedtektene krever. I tillegg medlemsmøte når det er behov for det. Tradisjonelt minner man de medlemmer som er gått bort siden siste treff. På torget i Longyearbyen legges det ned blomster på gruvebusen-monumentet, første gang i 1998. Etter at minnestedet for de som har mistet livet i arbeidsulykker i selskapet ble avduket i 2016 ble det i 2017 lagt ned blomster her fra foreningens medlemmer. Videre har det vært tradisjon med befaringer til Gruve 3 eller Gruve 7 og andre aktuelle steder i Longyearbyen. Også dagstur til Sveagruva med fly har vært arrangert en del ganger. Ved treffet i 2019 ble det tur til Svea for en del av medlemmene. Det var nok vemodig og sterkt for deltakerne å få informasjon om nedleggelsen av gruven og bosettingen. Noen ganger har det vært båttur til Pyramiden eller Barentsburg med omvisninger og bevertning. Sosialt samvær med «mimring» og tilbakeblikk til tidligere tider og gode minner hører alltid med. Som det heter; alt var bedre før! Naturlig nok blir det også tid for kommentarer og meningsytringer til den aktuelle driftssituasjon selskapet står i til enhver tid.

Rikets tilstand. Denne programposten betyr orientering fra selskapets ledelse, som regel ved administrerende direktør. Dette er blitt gjennomført i tilknytning til årsmøtet eller medlemsmøtet. Et velkomment og viktig innslag med direkte og korrekt informasjon om selskapet.

Årsmøtene. Protokollene viser at de alltid er gjennomført i henhold til god organisasjonspraksis og i henhold til vedtektene. Dette er viktig i en forening hvor medlemmene er spredt over hele landet og noen i utlandet. Og mange ser hverandre bare en gang i året. Valgene de enkelte årene viser at mange styreledere og styremedlemmer har tidligere vært sentrale i fagforeningene og i administrasjonen i selskapet. Det har vært en styrke for foreningen. 2

Store Norske. I tillegg til å ha tatt initiativ til etablering av foreningen har selskapet i alle år vært vertskap og sekretariat for foreningen, noe foreningen har satt meget stor pris på. Uten dette ville det vært tungt å drifte foreningen. Fra 2015 overtok styret i foreningen ansvaret for driften fullt og helt.

Foreningen har cirka 165 medlemmer. Fra 2017 har foreningen innført betegnelsen passive og aktive medlemmer. Dette for å redusere antall utsendelser og forenkle arbeidet med ajourhold av medlemslistene. Passive medlemmer kan til enhver tid melde seg som aktivt medlem ved kontakt til styret. De siste 6 årene har nær 60 medlemmer/ledsagere deltatt ved ett eller flere treff. Ca. 70 medlemmer er den aktive medlemsgruppen. Ved treffet i september 2022 på Kreta deltok 38 glade pensjonister. Og årets treff i Longyearbyen blir det 45 påmeldte deltakere.

Fremtiden kan ingen spå om. Med den oversikt en i dag har vil antall nye pensjonister fra selskapet bli færre enn tidligere. Men dagens og fremtidens pensjonister er spreke og ungdommelige, så vi må se lyst på situasjonen. Erfaringen de siste årene viser vel at ikke alle som er berettiget til medlemskap når de blir pensjonister er like interessert. Kanskje de føler seg for unge for en pensjonistforening! Her ligger det en liten utfordring. Ved at økonomien er god og at foreningen til enhver tid har et handlekraftig styre, skulle det ligge godt til rette for mange gode år for Store Norskes Pensjonistforening.

(Amund Solend. På Svalbard 1975-2009. Tidligere kontorsjef i Store Norske, adm.dir. i Svalbard Næringsutvikling as, adm.dir. i Svalbard Samfunnsdrift as og før pensjonering adm.dir. i Bydrift Longyearbyen AS.)

Powered by Labrador CMS