Permanent flomsikring

Longyearbyen lokalstyre og Norges vassdrags- og energidirektorat starter arbeidet med permanent flomsikring av Longyearelva til høsten.

Longyearelva byr på utfordringer fordi elveløpet går i en løsmasse som beveger seg mye. Hvert år må Longyearbyen lokalstyre bruke bulldoser for å dosere opp og sikre at elva renner dit man ønsker. Fra høsten håper man å begynne arbeidet med en permanent sikring av elva.
Publisert

Longyearelva skal sikres fra Sjøområdet til Nybyen. Til sammen er det snakk om cirka 2.000 meter med elveleie. Norges vanndrags- og energidirektorat (NVE) foreslår også at bekken fra Vannledningsdalen skal erosjonssikres fram til Vei 500. Ved Nybyen skal det legges en cirka 400 meter lang erosjonssikring langs høyre elvebredde for å hindre at elva tar løp mot Longyearbyen skole.

Prosjektet strekker seg over tre år, men allerede i år skal mye bli gjort.

– I år skal vi sikre fra Sjøområdet og opp til Melkeveien. Prosjektbeskrivelsen er klar, og ligger nå som byggesak og venter på å bli godkjent. Den må gå en runde der før den er klar til gjennomføring, men vi håper å ha den godkjent til høsten, sier sjef Kjersti Olsen Ingerø i teknisk sektor i Longyearbyen lokalstyre (LL).

Prosjektet har en prislapp på 20 millioner kroner. LL betaler fire av disse millionene over tre år. Det tilsvarer 20 prosent, som er det samme som distriktsandelen man har på fastlandet. NVE tar resten av regninga.

Ved å sikre elva permanent blir mer areal til fremtidige byggeprosjekter frigjort.

– Det vil frigjøre arealer som i dag ligger utsatt for flomfare i arealplanen. Det er viktig å få det på plass, og sånn situasjonen har vært her de siste årene, så er det behov for å få trygge arealer, sier Olsen Ingerø.

Når elva blir permanent sikret vil det frigjøre arealene i arealplanen som i dag ligger under flomfare.

Elva skal sikres ved hjelp av 28.000 kubikkmeter med stein som hentes opp fra fastlandet. Det tilsvarer 42.000 tonn med stein. Innen 1. september skal 10.000 tonn stein være klar til bruk på den første etappen av prosjektet. Da håper NVE at alle godkjenninger er på plass, og at arbeidet kan starte.

Steinen vil bli midlertidig lagret på Kullkaia, før den kjøres ut til elva hvor den legges ut med gravemaskin. I enkelte områder, hvor elva renner raskere og det er størst erosjon, vil det bli lagd bunnsikring. Det vil også legges til rette slik at vann fra sidebekkene tas inn i hovedelva. Arbeidet ledes av NVE Anlegg, som har inngått en muntlig avtale med LNS Spitsbergen om at de skal utføre jobben.

– Vi skal så langt det lar seg gjøre beholde formen på elva slik den er i dag, men i stedet for at det ligger småstein vil det ligge større grov stein som vil låse elveløpet. Det blir noen områder med kanalføring, men vi legger mye flid i å gjøre det pent og ordentlig. Det blir også tilrettelagt for at det kan lages en elvepromenade, sier senioringeniør Anders Bjordal i NVE.

Skipet Rignator ligger nå utenfor Longyearbyen og venter på å laste av stein som skal brukes til elvesikring. Den første leveransen er på cirka 2500 tonn stein. Innen 1. september skal etter planen 10.000 tonn stein ligge klar på Kullkaia.

I dag er det bulldosere som flytter masser og passer på at vannet ikke skaper problemer. Årlig utgjør det en kostnad på cirka én million kroner for LL å holde elva i sjakk.

– Dette vil fjerne behovet for å kjøre med bulldoser langs elva vært år. Vi har gjennomført en nyttekostanalyse, som konkluderte med at dette bør gjøres. Vi har tro på at det vil bli veldig bra. Sikring av elver har vi lang erfaring med, det er noe vi har jobbet med siden slutten av 1700-tallet, sier Bjordal.

For å hindre at løsmasse som forflytter seg nedover elva skal samle seg opp og true flomsikkerheten, planlegges det å bygge et massebasseng i øvre del av flom- og erosjonssikringsanlegget. Det vil ligge i området mellom skolen og Huset, og skal fange opp løsmasse som føres nedover elva.

Powered by Labrador CMS