KOMMENTAR | ANDERS KIRSEBOM

PFAS-forurensingen på Svalbard skal bort

Publisert

Da det over lengre tid har versert ulike påstander og antagelser om oppryddingen etter PFAS-forurensning på det nedlagte brannøvingsfeltet på Svalbard, ser Avinor behov for å komme med noen oppklaringer rundt oppryddingsarbeidet.

Først og fremst vil vi være helt tydelige på at vi tar ansvar for oppryddingen.

PFAS er en stor gruppe fluorerte stoffer. De er vann-, flekk- og fettavvisende. PFAS har blitt brukt i over 50 år i en rekke produkter, blant annet i matvareemballasje, slippbelegg i kjeler og stekepanner, impregneringsmidler for tekstiler, brannslukningsskum, rengjøringsprodukter, kosmetikk, maling, lakk og enkelte typer skismøring. Det er økende bekymring knyttet til PFAS grunnet at stoffene er tungt nedbrytbare, giftige og har en tendens til å spres i miljøet.

Frem til 2011, før de uheldige egenskapene til stoffet var kjent, ble det benyttet ulike typer per- og polyfluorerte bestanddeler (PFAS) i brannskum. Den mest kjente forbindelsen, PFOS, ble faset ut i Avinor i 2001 og ble forbudt i Norge fra 2007. Avinor benytter i dag fluorfritt brannskum. I mange land gjennomføres det i dag prosjekter knyttet til kartlegging og opprydning av PFAS-forurensning som stammer fra historisk aktivitet.

Saksgangen

Avinor, Longyearbyen lokalstyre og Store Norske mottok 26. mai 2016 pålegg fra Sysselmesteren om å utarbeide tiltaksplan for opprydding av PFAS-forurenset grunn som følge av brannøving. Denne tiltaksplanen ble levert Sysselmesteren 30. mai 2018, i henhold til fristen.

12. desember 2018 overtok Miljødirektoratet oppfølgingen av forurensningssaken. To og et halvt år senere, 4. juni 2021 mottok Avinor pålegg om å foreta flere undersøkelser og levere en revidert tiltaksplan på vegne av Avinor, Store Norske og Longyearbyen lokalstyre.

Den reviderte tiltaksplanen ble sendt til Miljødirektoratet 1. juni 2022. Basert på gjennomgang av forurensningssituasjonen, aktuelle tiltaksmetoder og tilhørende kostnader, foreslo vi å grave opp og frakte alle masser med en konsentrasjon på mer enn 500 mikrogram PFAS pr. kg for deponering på fastlandet. Dette innebærer deponering av 17768 m3 til fastlandet. Kostnaden ble anslått til 69,6 MNOK. Tiltaket vil innebære at om lag 86 % av kjent mengde forurensning fjernes fra området og vil gi en estimert reduksjon i årlig spredningsmengde fra feltet på 90 % sammenlignet med dagens situasjon.

De utførte beregningene i tiltaksplanen viste at det ikke er risiko for human helse som følge av opphold i området dersom det legges til grunn at det benyttes som i dag.

Hestesenteret

Det har fremkommet kritikk i media for at det ikke har blitt tatt prøver på Hestesenterets område tidligere, da vi i våre risikovurderinger la til grunn de verdiene som ble funnet like utenfor Hestesenterets gjerde, i retning Svalbard lufthavn. Etter innspill fra Miljødirektoratet og høringsparter ble det i september 2022 derfor utført supplerende undersøkelser både ved brannøvingsfeltet og inne på Hestesenterets område.

Resultatene fra prøvetakingen på hestesenteret viste lave konsentrasjoner av PFAS (under 20 mikrogram/kg) og samsvarer med resultatene fra tidligere prøvetaking rett på utsiden av Hestesenteret.

Pålegget fra Miljødirektoratet

14. november 2022 mottok Avinor varsel om pålegg fra Miljødirektoratet om opprydding av masser med en konsentrasjon som er høyere enn 150 mikrogram PFAS pr. kilo.

Merkostnaden for et gravetiltak ved tiltaksgrense 150 mikrogram PFAS pr. kilo sammenliknet med 500 mikrogram pr. kilo er beregnet til 44 MNOK for å fjerne 2,3 kg PFAS. Avinor mener at Miljødirektoratet ikke kan se bort fra den betydelige merkostnaden dette er, og at denne merkostnaden ikke står i forhold til miljøgevinsten den innskjerpede tiltaksgrensen gir.

Vi mener, sammen med Store Norske og Lokalstyre, og i likhet med resten av lokalsamfunnet på Svalbard og Miljødirektoratet, at det er viktig å starte oppryddingen så snart som mulig. Dette har dratt lenge nok ut i tid. Vi ønsker å gjennomføre oppryddingen i 2023 slik det er foreslått i tiltaksplanen. Det er ikke mulig innen 2023 med en justert tiltaksgrense på 150 mikrogram pr. kilo. Avinor har i et brev til Miljødirektoratet kommunisert at vi vil klage på et vedtak der den varslede tiltaksgrensen opprettholdes. Samtidig ber Avinor om å få starte oppryddingen slik det står beskrevet i tiltaksplanen i påvente av en avklaring av endelige tiltaksgrense.

Ansvarsfordelingen

Vi har en god dialog med Store Norske og Longyearbyen lokalstyre om ansvarsfordeling og gjennomføring. Forhåpentligvis blir resultatet konstruktivt for alle involverte, og ikke minst for Svalbardsamfunnet slik at oppryddingen kan gjennomføres som planlagt og innen fastsatt frist.

Powered by Labrador CMS