Pilotstreiken i SAS:

Er du rammet av streiken?

Dette er informasjonen vi har så langt / This is the information we have so far.

SAS-fly ved Svalbard Lufthavn.
SAS-fly ved Svalbard Lufthavn.
Publisert Sist oppdatert

Om du allerede har billett / Already have a ticket?

NOR: – De som har plass på en flight som ikke er kansellert skal bare møte opp som normalt – ikke behov for nye billetter, svarer pressesjef Tonje Sund i SAS.

ENG: - Those who have a seat on a flight that has not been cancelled should show up as normal - no need for new tickets, answers press manager Tonje Sund in SAS.

Er reisen kansellert? / Has the flight been cancelled?

NOR: Ta kontakt med SAS eller reiseoperatøren som du booket billetten med.

Flere fastboende Svalbardposten har snakket med forteller om en frustrerende situasjon hvor de nå opplever at billettene til dispensasjonsflightene bare legges ut for booking på nett og at de selv må følge med og booke billettene på nytt, i stede for å bli ombooket.

Da Svalbardposten mandag kontaktet pressesjefen i SAS, Tonje Sund, om problemstillingen og etterspurte mer informasjon om hvordan folk skulle få billetter til og fra Svalbard med flyene, fikk vi dette svaret:

– Vi er kjent med problemstillingen og vi jobber med hvordan vi best kan løse booking til/fra Svalbard.

ENG: Contact SAS or your tour operator depending on who you booked the tickets with.

Several residents Svalbardposten has spoken to tell about a frustrating situation where they now experience that the tickets for the exemption flights are only posted for booking online and that they themselves have to watch for when tickets are released and book the tickets again, instead of being rebooked.

When Svalbardposten on monday contacted the press manager of SAS, Tonje Sund, about the problem and asked for more information about how people should get tickets to and from Svalbard by plane, we got this answer:

- We are familiar with the problem and we are working on how we can best solve booking to / from Svalbard.

Planlagt helsereiser? / Any planned patient travel?

NOR: Onsdag 6. juni skrev vi om konsekvensene streiken får for pasientreiser mellom Svalbard og Tromsø.

Kommunikasjonsrådgiver ved UNN, Per-Christian Johansen sa da at de fra Svalbard som blir rammet av streiken og som da ikke får møtt opp til timene sine vil få hjelp med ombooking hos pasientreiser.

– Pasientreiser vil være i dialog med de det gjelder for å se på mulighetene man har. Men siden det ikke går fly direkte til Tromsø nå, så vil man i det øyeblikket en kansellering er et faktum eventuelt måtte flytte timen, sa Johansen da.

Han sa da også at i det flyet er kansellert skal de det gjelder må ta kontakt med sykehuset for å enten flytte timen, eller for å se på alternativ reisemetode for å komme seg til Tromsø.

ENG: On Wednesday 6. June, we wrote about the consequences of the strike for patient travel between Svalbard and Tromsø.

Communications adviser at UNN, Per-Christian Johansen, said then that those from Svalbard who are affected by the strike and who then are not able to show up for appointments will get help with rebooking through «pasientreiser».

- «Pasientreiser» will be in dialogue with those concerned, to look at the opportunities you have. But since there are no direct flights to Tromsø now, then at the moment a cancellation is a fact you may have to move the appointment, Johansen said.

He followed up saying that when the flight is canceled, those who were supposed to have an appointment they now are not able to get to, must contact the hospital in which the appointment is supposed to be held, to discuss either moving the appointment or to look at an alternative travel method to get to Tromsø.

Skal du ikke lenger reise eller har du allerede reist? / If you are not traveling anymore or already have left

NOR: SAS skal ha gitt beskjed til Sysselmesteren at på grunn av tekniske problemer med bookingssystemene framstår flere fly som fullbooket.

Dermed anmoder Sysselmesteren på sin facebookside at folk som som allerede har klart å reise ned fra Svalbard om å ta kontakt med SAS for å frigjøre de billettene folk fortsatt står oppført på.

«Disse passasjerene oppfordres til å kontakte SAS på SAS Customer Care for bekrefte om de skal ha sitt sete eller ikke. Eventuelt kan de sende en epost til handling.lyr@wideroe.no med navn, billettnummer og bookingreferanse, slik at man lokalt får formidlet informasjon til SAS og setene kan bli frigitt.», skriver de.

ENG: SAS is said to have informed the Governor that due to technical problems with the booking systems, several aircraft appear to be fully booked.

Thus, the Governor requests on his Facebook page that people who have already managed to travel down from Svalbard to contact SAS to release the tickets people are still listed on.

They write: «These passengers are encouraged to contact SAS at SAS Customer Care to confirm whether they will have their seat or not. Alternatively, they can send an email to handling.lyr@wideroe.no with name, ticket number and booking reference, so that information can be communicated locally to SAS and the seats can be released.».

Svalbardposten har tirsdag henvendt seg til pressesjef Tonje Sund i SAS for å få svar på en del spørsmål mange sitter med. Sund har foreløpig ikke svart på vår henvendelse.

On Tuesday, Svalbardposten contacted press manager Tonje Sund at SAS to try and get answers to a number of questions many people have. Sund has not yet responded to our inquiry.

Powered by Labrador CMS