– Problematisk hvis utviklingen fortsetter

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) mener endringene i befolkningen er udramatiske, men kan bli problematisk dersom trenden ikke avtar.

Lokalstyreleder Arild Olsen spår utfordringer dersom utviklingen med flere utlendinger og færre nordmenn fortsetter.
Lokalstyreleder Arild Olsen spår utfordringer dersom utviklingen med flere utlendinger og færre nordmenn fortsetter.
Publisert

Han er ikke overrasket over utviklingen i befolkningsstatistikken i de norske bosettingene på Svalbard.

Ikke reelle innbyggere

Olsen viser til historien. Den hovedsaklig norske bemanningen i Store Norske ble dratt opp på 2000-tallet, da produksjonen gikk for fullt i Svea. Denne aktiviteten førte også med seg en aktivitetsøkning i Longyearbyen, men skattemessige hensyn gjorde det lukurativt å være bostedsregistrert i Longyearbyen, selv om flere yrkesgrupper i realiteten pendlet mellom Svalbard og fastlandet.

– Så ble det innstramminger i regelverket i 2015. Hensikten var å få folk til å flytte til Longyearbyen, men det man så var at folk valgte å gå over til å bli bostedsregistrert på fastlandet, og betale fastlandsskatt. Etter dette kom også nedbemanninger og førte til ytterligere reduksjoner, sier Olsen.

Pendlerne var med andre ord ikke «reelle innbyggere» i byen.

Problematisk

Men lokalstyrelederen kommer ikke bort fra erkjennelsen om at antallet utlendinger har økt betraktelig i samme periode som norske innbyggere har blitt færre. Selv om det er en berikelse med et internasjonalt samfunn, tror Arild Olsen at utviklingen kan bli problematisk på flere områder, dersom den ikke avtar.

– Jeg ser for meg at, hvis utviklingen fortsetter, kan vi få noen problemer med lokal myndighetsutøvelse. Man kan si at skattenivået vi har på Svalbard står i stil med tjenestetilbudet, og det ivaretar ikke alle på samme måte som på fastlandet. En stadig større internasjonal befolkning kan føre til et press som ligger på siden av de rammene Longyearbyen lokalstyre har fått, sier han.

Olsen ser på det internasjonale samfunnet først og fremst som en ressurs og en berikelse. Men dersom ikke målsettingene i svalbardmeldingen oppnås, medregnet målet om å oppretthode et levedyktig norsk familiesamfunn, så antar han at viljen til å bevilge ressurser fra sentralt hold vil kunne avta.

Langsiktig

Lokalstyrelederen mener Norge er best tjent med at samfunnet i Longyearbyen fungerer best mulig, som et speilbilde av fastlandet, uansett befolkningssammensetning. Ikke minst fordi Svalbard har et stort internasjonalt fokus, og fungerer således som et «norsk utstillingsvindu».

Han har videre tro på at det er langsiktige virkemidler som skal til for å øke den norske befolkningsandelen, og kommer med en del forslag til tiltak

– Et fungerende boligmarked er viktig å få i stand. Så kan man kanskje vurdere muligheter for nedskriving av studielån for nordmenn som velger å bo og jobbe her. Vi må etterstrebe å ikke bare ha et godt tjenestetilbud, men det beste. De beste barnehagene, det beste fritidstilbudet og den beste skolen, sier Arild Olsen.

– Forskjellene mellom Svalbard og fastlandet, for det vil alltid være forskjeller, bør være av positiv karakter, legger han til.

– Viktig å følge med

Svalbardminister Sylvi Listhaug (FrP), som også er innvandringsminister, er heller ikke overrasket over utviklingen i befolkningssammensetningen på Svalbard.

«Nedgangen i antall nordmenn skyldes i hovedsak nedgangen i bergverksvirksomheten. Norsk suverenitet over Svalbard er ubestridt, men det er likevel grunn til å følge med på utviklingen i Longyearbyen. Det er viktig at det er en god balanse mellom antall norske og utenlandske borgere i dette samfunnet», skriver hun i en e-post til Svalbardposten.

Hun viser videre til regjeringens arbeid med en ny nærings- og innovasjonsstrategi for byen, og at dette forhåpentligvis vil gi flere norske arbeidsplasser i fremtiden.

Powered by Labrador CMS