Håper på en fast psykologtjeneste

– Det er behov for fast psykologtjeneste i byen, mener Anna Eckhardt. Hun har hatt 87 personer innom sin private praksis de siste to årene. Nå flytter hun.

Anna Eckhardt har hatt en privat psykologtjeneste i Longyearbyen de siste to årene. Denne uken flytter hun, og da står byen helt uten et tilbud om psykolog.
Anna Eckhardt har hatt en privat psykologtjeneste i Longyearbyen de siste to årene. Denne uken flytter hun, og da står byen helt uten et tilbud om psykolog.
Publisert

Det er ingen offentlig psykologtjeneste i Longyearbyen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie gikk langt i å love penger til det da han var i byen i forbindelse med Longyearbyen Sykehus 100-årsjubileum i slutten av februar i år.

– Regjeringen har lagt til rette for å få flere psykologer i kommunene gjennom et tilskudd. Jeg følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett slik at Helse Nord kan legge til rette for et slikt tilbud også ved Longyearbyen sykehus, uttalte Høie.

Det er fremdeles uvisst om og når penger til en offentlig psykologtjeneste kommer på plass.

Flytter

Eckhardt har hatt en privat psykologpraksis fra juni 2015 og fram til mai 2017. I løpet av den tiden har 87 personer vært registrert som klienter. 15 av disse er barn. I tillegg har rundt 15 personer tatt kontakt med et ønske om samtale, men ikke tatt imot tilbudet fordi det ikke ligger under offentlige tilskuddsordninger og man dermed må betale for konsultasjonen i sin helhet. Fem personer har tatt kontakt denne våren, men ikke fått tilbud fordi tjenesten er under avvikling. Omtrent halvparten av de voksne klientene har selv tatt kontakt, de øvrige er henvist fra lege ved Longyearbyen sykehus eller fastlandet, fra Studentsamskipnaden, arbeidsgiver eller Sysselmannen.

– Det trengs noen som kan følge opp de som sliter. Forskning viser at mellom 30 og 50 prosent av befolkningen vil oppleve en periode i løpet av livsløpet der de sliter psykisk. Det gjelder også her på Svalbard, sier Eckhardt.

De vanligste problemene er depresjon, angstrelaterte lidelser og ulike typer stress. Hun mener psykologtjeneste må inngå i en base på linje med tilbud om allmennlege og akuttmedisin.

Unge voksne
De som sliter trenger oppfølging over tid og kan oftest samtidig være delvis i jobb. Eckhardt er helt inneforstått med at Longyearbyen ikke kan ha alle typer tjenester, men mener psykisk helse er veldig viktig.

En gruppe som er spesielt sårbar er de mellom 15 og 29 år. Mange kommer hit og jobber for en periode. De har ikke så lang livserfaring, mange er uten et familienettverk og den store turnoverprosenten i samfunnet er også en sårbarhetsfaktor.

– Selv om det bor mange ressurssterke mennesker på Svalbard, kan mange oppleve sårbarhet. Vi må huske at når man i ulike sammenehenger snakker om det gode samholdet her, så er det også noen som ikke er en del av det, sier hun.

De to snøskredene som har rammet byen har økt bekymringen og uroen for nye skred, noe psykologen også har merket i sin praksis.

Studentsamskipnaden i Tromsø tilbyr samtaler og veiledning via Skype, men henviser videre til helsetjeneste når det dreier seg om behandling for angst og depresjon.

Andre tilbud
Eckhardt sier at hun informerer om gratistilbud som finnes i byen når hun blir kontaktet. Familievernkontoret har et tilbud en gang i måneden og Svalbard Kirke er viktig i sorgarbeid.

– Mange som kommer til meg har hatt kontakt med lege eller familieverntjenesten først. Kirken og de som arbeider der gjør også et veldig viktig arbeid. Mange kjenner dem, sier hun.

Eckhardt mener Svalbard på mange måter er et spesielt samfunn, som er isolert, og har ekstremt vær og ekstreme lysforhold fra total mørke til sol døgnet rundt. Høyt alkoholkonsum kan også i noen tilfeller føre til ekstra belastning for psykisk helse.

– Å bo på Svalbard innebærer at man ikke har tilgang på det samme helsetilbudet som på fastlandet, det bør alle vite som flytter hit. Men at det ikke finnes en offentlig psykologbehandling er urimelig og står ikke i samsvar med øvrig helsetilbud, sier Eckhardt.

Avslutter praksisen
Denne uken stenger Eckhardt sin praksis. Hun og familien flytter først tilbake til Sverige en periode før ferden går videre til Ghana der de skal drive med frivillig arbeid. Hun fortsetter samtaler med noen av klientene sine på skype, men hun håper det kommer et tilbud.

– Jeg mener, uten tvil, at det er et behov for en psykologtjeneste og jeg skylder mine klienter å løfte fram dette. De fleste snakker ikke høyt om sine problemer. Jeg har klienter fra ulike deler av samfunnet; barn og voksne fra alle samfunnslag. Noe terapi foregår også på engelsk, sier hun.

Blir savnet

Avdelingsleder ved Longyearbyen sykehus, Aksel Bilicz sier at psykologtjenesten som Anna Eckhardt har hatt vil bli savnet.

– Legene her ved sykehuset har henvist videre til hennes praksis og vært godt fornøyd med tjenesten. Nå faller tilbudet helt bort og henvisning til denne typen annenlinjetjeneste må gå til UNN ( Universitetssykehuset Nord-Norge, red. anm.) i Tromsø eller til den enkeltes hjemkommune. Det blir tungvint og gjør at en del ikke benytter seg av det, sier Bilicz.

Han jobber med en søknadsprosess som innebærer å få tilskudd for å få en kommunepsykolog. Dette er en ordning som blir innført i alle landets kommuner. En kommunepsykolog skal være et lavterskeltilbud som skal ha ulike roller, også forebyggende. Det er ikke en ren psykologtjeneste som innebærer langvarig behandling, men Bilicz vil prøve å få til en kombinasjon der det også vil være rom for behandling på klientnivå.

– Jeg vet ikke hvordan dette går videre og når vi kan få på plass et tilbud, men det er et klart behov for en psykologtjeneste. Vi har også fått henvendelse fra Studentsamskipnaden som har vært veldig fornøyd med å ha en psykolog i byen. De har også til tider et behov utover den skypetjenesten de selv driver, sier han.

Powered by Labrador CMS